2008. december 31., szerda

Boldog Új évet!

Elmúlt a karácsony, sajnos. Fluffyboynak megint igaza volt, tényleg mindegy, hogy milyen úton kerülnek a karácsonyfa és az ajándékok a házba, fő, hogy a falka együtt legyen! És az én falkám sokat volt együtt, időnként kibővülve más falkatagokkal, ami extra simogatást és finom falatokat jelentett. A karácsonyfa alatt pedig egy új alvópárnát találtam, amit már régen szerettem volna, szóval igen elégedett voltam. Kaptam még sipit, frizbit (ami macska formájú), műcsontokat, rágcsákat, csemegéket. Tamara szerint nagyon jó voltam, azért. Ő is biztos jó volt, mert sokféle kinccsel lett gazdagabb, bár új alvópárnát csak én kaptam. Különben nem oldódott meg a rejtély, hogy milyen úton érkeztek az ajándékok, de ennyi titok csak szebbé teszi az életet.
Kiderült, hogy szeretem a libamájat, a Wellington-bélszínt, és a szarvas levest. Tényleg kár, hogy vége a karácsonynak!
Akik rendszeresen olvassák a blogomat, azok tudják, hogy a tavalyi Szilvesztert nem élveztem igazán. Gazdáim ezért úgy döntöttek, idén kutyavendéget is hívnak, hogy nekem is legyen társaságom. Fletcher és családja hamarosan megérkeznek, ha jól viselkedik, még az új alvópárnámat is kipróbálhatja!
Mindenkinek boldog, falkázós, játékos új évet kívánok!

Happy new year!

The Christmas passed, unfortunately. Fluffyboynak was his truth again, really all the same, how the Christmas tree and the gifts get into the house on a what kind of road, cooks in order for the pack to be together! And my pack was a lot together, being expanded by other pack members occasionally, what meant an extra caress and your delicate wall. I found a new sleeping pillow, which I would have liked once already, though under the Christmas tree, I was most satisfied with a word. I received it yet sipit, Frisbee (what is a cat form), Artifical bones, rágcsákat, delicacies. I was very good according to Tamara, because of that. He was safe good one because he was richer with diverse treasure although I got a new sleeping pillow only. The riddle on a what kind of road the gifts arrived was not resolved otherwise, but this many secrets make the life more beautiful only. It turned out that I like the goose-liver, the Wellington steak, and the deer soup. Really harm, that his end for the Christmas! Those who read my blog regularly know that I did not really enjoy last year's Szilveszter. My hosts decided in that manner because of this, a dog guest is invited in order for me to have a company this year. Fletcher and his family arrive if he behaves well soon, may try even my new sleeping pillow! I wish everybody a happy, pack, playful new year!

2008. december 24., szerda

Boldog karácsonyt!

Bevallom sokáig a karácsony miatt is aggódtam némileg. Lehet, hogy túl sokat tévézek? Az elmúlt hetekben a következő információkat sikerült begyűjtenem a témáról:
1. A Mikulás jön (már megint?!) a kéményen keresztül. Ez nem jó, nincs kandallónk.
2. A Mikulás jön repülő rénszarvasok vontatta szánkón, vezérük Rudolf, a pirosan világító orrú rénszarvas. Ez annyira abszurd, hogy nincs ember/kutya, aki elhiszi. Vagy igen?
3. A Jézuska jön, hozza a karácsonyfát és az ajándékokat. De Ő a csak most született, hogy fogja elbírni?
4. Az Angyalka jön, fával, ajándékokkal. Róla elég kevés hírem van.
5. Senki nem jön, a felnőttek díszítik a fát és teszik alá az előre megvett ajándékokat. Ez nagyon realisztikusan hangzik, ennek ellenére nem tetszik.
December 24. délután két óra van. Azt hiszem, nemsokára fény derül mindenre, már mindenki csak a karácsonyról beszél. Több tonna étel készült, gyönyörű a dekoráció, az egész család itthon van, szóval minden adott egy szép karácsonyhoz.
Mindenkinek simogatásos, mancsolós, finom falatkákkal teli, szeretetteljes, boldog karácsonyt kívánok! Vau

Merry Christmas

I admit it I was worried about the Christmas somewhat for a long time. May be, that I watch television too much? I managed to gather in the next informations in the past weeks from the topic: the 1. the Santa Claus comes (already again?!) through the chimney. This not good, we do not have a fireplace. 2. A Mikulás comes flying reindeer on a sledge towed by, their leader Rudolf, the redly reindeer with a lighting nose. This so much absurd, how there is not a man/very. Are you a yes? The 3. Jézuska comes, brings the Christmas tree and the gifts. But he the was born now in order to catch it only to hold? The 4. the little angel comes, with tree, gifts. From him I have rather little name. The 5. nobody comes, the adults decorate the tree and it is laid underneath it ahead bought gifts. This sounds very realistically, despite this does not like. December the 24. there are two clocks afternoon. I believe it, everything comes to light soon, everybody talks about the Christmas only already. More tons of food was made, beautiful the decoration, the whole family are at home, a beautiful one given on all of them with a word to Christmas. For everybody caress, mancsolós, with delicate morsels full, affectionate, I wish a merry Christmas! Vau

2008. december 17., szerda

Családlátogatás

Embercsaládom wellnessezni ment, kutya maradt. Illetve ő is ment, Fletcherhöz, aki hosszas számolgatások alapján a félunokaöcsém. Fura pasi, jó nagy, szőrös, de túl fiatal hozzám. (meg rokon is) Hogy miért fura? Hát... ha nekem saját fotelem lenne a nappali közepén, biztos nem a kertben akarnám tölteni a napot, ahol persze lehet futkosni, ugatni, na de egész nap!? Különben jól mulattam, Fletcher gazdái nincsenek a folyton-láb-alatt-lévő, örökké-simogatást-kérő lány ebekhez szokva, de derekasan helyt álltak. Szerencsére száraz idő volt, így csak plusz húsz kilónyi szőrös állattal volt több a lakásban, de az esetleges esővel járó néhány lapátnyi sarat megúszták. Még egyszer köszi a vendéglátást, ha nagy leszek meghálálom!

Home visit

My man family wellnessezni was going, a dog was left over. He was going concerned, Fletcherhöz, who is lengthy based on totting up, my half nephew. Odd fella, good big one, hairy, but too young to me. ( related) that why odd? Well... I would not want to spend the day in the garden where it is possible to run it of course sure if my armchair would be own on the middle of the living-room, to bark, na but all day long!? I had fun well otherwise, Fletcher's hosts are not the folyton-láb--lévő, örökké-stroking-asking for girl getting used to dogs, but they were valid bravely. Time was dry fortunately, more were plus with twenty hairy animals of a kilogram in the flat only in this manner, but the few shovelful muds entailing the potential rain were got away through. Once more köszi the hospitality, if I will be big I show my gratitude for it!

2008. december 13., szombat

Tényleg van Mikulás!

Mex Fluffyboynak teljesen igaza volt a megjegyzésében, mindenkinek van Mikulása. Levele után már csak ez a "tisztított csizma az ablakban" kérdés zavart egy kicsit, mert nekem nemhogy tiszta, de piszkos csizmám sincs!( sőt, mostanában a mancsaim állapota is hagy némi kivánnivalót maga után) Szóval, csizmám nem volt, de a gazasszonyom valami piros zoknifélét lengetett: "Ez a Tiéd, Luna. " megjegyzéssel, és az ablakba tette. Ez komoly várakozással töltött el, egész éjjel alig aludtam. Reggelre tele volt az ablak, főleg csokival persze, de az én piros zoknim sem maradt üresen! Finom csemegék, műcsontok, és kutyacsoki rejtőzött benne, nyammi.
Kicsit számítottam rá, hogy nem lesz éhes a Mikulás mikor ide ér, és a Neki kitett mézeskalácsot és tejet nem kéri, (én mindkettőt nagyon szeretem) de reggelre üres volt a tálka, még a rénszarvasoknak kitett alma is eltűnt. De megérdemelték, Tamarának ( és persze nekem is) nagy örömet szereztek. Lehetne minden héten Mikulás!

There is Santa Claus really!

Mex Fluffyboynak was his truth in his comment totally, everybody has Santa Claus. His letter already only these cleaned boots a question disturbed a small one in the window, dared for me not only my clear but dirty boots sincs!( indeed, recently the state of my paws lets some kivánnivalót after himself) with a word, I did not have boots, but my weed woman waved some red sock ones: This yours, Luna. " with a comment, and it put it into a window. This with serious waiting filled, I slept hardly with a whole night. Onto a morning the window was his winter, mainly with choc of course, but my red socks were not left emptily! Delicate delicacies, Artifical bones, and dog choc was concealed in him, nyammi. I counted on him a little bit, when the Santa Claus will not be hungry how gets here, and does not ask the gingerbread exposed to him and milk, (I like both very much) but onto a morning the bowl, even the apple put out for the reindeer were empty lost. But it was deserved, for Tamara ( and of course for me) you give a big joy. Everything could be Santa Claus on a week!