2009. március 22., vasárnap

Szeszélyes tavaszi napok

Itt a tavasz, most már a naptár és a csillagok szerint is. Az időjárás még gondolkozik. Napi egy-két órát hajlandó tavaszlani, de a többit még a tél jegyében intézi. Pedig Tamaráék már bedobták az oviban a kiszebabát a Rákos-patakba, hogy elkergessék a telet, sőt lassan a húsvéti díszek is előkerülnek - ma reggel mégis fagyott!
Nem baj, lélekben én már megújulok. Méregtelenítek, némi friss fűvel, kicsit fogyózok mert néhányan emlegették, hogy "de jól nézel ki, Luna!", és Andihoz is bejelentkeztem kozmetikára.
Különben érdekes a világ. Ilyenkor az emberhölgyek szeretnének megszabadulni a szőreiktől, a kutyalányok meg igyekeznek minél hosszabb szőrre szert tenni, különösen a beardie lányok.
Hajrá Tavasz, én neked drukkolok!

Whimsical vernal days

Here the spring, now already according to the calendar and the stars. The weather is thinking yet. Daily one or two clocks willing tavaszlani, but the winter arranges the others in his ticket yet. Though Tamaras threw the soup baby in in the kindy into the Rákos brook in order for it to be chased away already the winter, indeed the Easter ornaments turn up slowly - today froze after all in the morning!
Not trouble, I am renewed already spiritually. I do a cleanse, with some fresh grass, a little bit fogyózok because some people kept recalling it, that but you look well, Luna!, and to Andi I registered for cosmetics.
The world is interesting otherwise. The man ladies would like to get rid of their hairs at this time, the dog girls they are struggling along at what to put an implement onto longer hair, particularly the beardie girls.
Finish spring, I support you!

2009. március 14., szombat

Vendégek

Ma Cromi és Fletcher voltak nálam látogatóban. Délelőtt tenyészszemlén múlatták az időt, és mindketten jogot szereztek a legális szerelemre. Hazafelé beugrottak, meghívtam Őket egy tál vízre, megtanítottam a "veszekedjünk Bolhással a kerítés mellett" játékot Nekik majd sétáltunk egyet. Sajnos, a falkatagok közül senkivel nem találkoztunk, így nem tudtam eldicsekedni a srácokkal. Klassz volt, gyertek máskor is!

Guests

Cromi and Fletcher were in one visiting at me today. In the morning tenyészszemlén they made the time go by, and both of them obtained a right onto the legal love. They jumped in homeward, I invited them to a plateful of water, I taught it the let us quarrel with Bolhás beside the fence game we were walking then for them one. Unfortunately, from among the pack members we faced nobody, I was not able to boast about the kids in this manner. Was stunning, come another time!

2009. március 13., péntek

Kínában is olvasható

Képzeljétek, a blogom még Kínában is olvasható!
Tény, hogy semmilyen kormányellenes információ nem található rajta, de azért jó tudni, hogy nem cenzúráznak.
Időközben hazaértek az angliai kalandozók, fáradtan de elégedetten.
Az egész Black Cooper család nagyon büszke Rátok! Szép volt EBEK és persze gazdik is!

In China legible

Imagine, my blog even in China legible!
Fact, that any kind of anti-government information cannot be found, but because of that good to know about the fact that they do not censor.
The England raiders got home meanwhile, wearily but contently.
All Black Cooper a family is proud of you very much! Was beautiful dogs and of course gazdik too!

2009. március 8., vasárnap

Cruft's gyorsjelentés

Tudja meg ország-világ: Black Cooper Damascus, azaz Doris 18 szuka között megnyerte az osztályát! Gratulálunk!
A részleteket később...

Cruft's express meaning

An all the world finds it out: Black Cooper Damascus, that is Doris won his class between 18 bitches! Congratulate!
The details later...

2009. március 7., szombat

Cruft's 2009

Mint hosszú évek óta mindig, idén is megrendezik a távoli Angliában a világ leghíresebb kutya show-ját, a Cruft's-ot. Azonban ez minden idők legjelentősebb kiállítása. Hogy miért? Egyszerű. Ez az első Cruft's, ahol a Black Cooper Kennel képviselteti magát!
A család legfiatalabb tagjai, azaz Fletcher (Black Cooper Del Dorado) és Doris (Black Cooper Damascus) vállalkoztak a hosszú útra, én pedig arra, hogy beszámolok olvasóimnak a kalandjaikról.
Első lépésként megszerezték a kvalifikációt, majd a férfigazdik beleegyezését az utazáshoz (hát... nem tudom melyik volt nehezebb).
Hosszas szervezés, készülődés után péntek reggel elindultak, majd egy német szálláshelyen eltöltött éjszaka után folytatták az utat Angliába. Ma délben a következő üzenet érkezett Fletcher-től:
"Hi Lun! (látjátok, már angolul is tud!) Itt ülök a csomagtartóban egy hatalmas vizenjáró valamiben. Ma már nem esik. Az összes nő jól érzi magát, én egy kicsit utálok mindenkit, de azért jó velük. Anya azt mondja, a java még hátra van. Holnap nagyon gondolj ránk! Nagy puszi, F& Co."
Fletch 3 kétlábú és 1 négylábú hölgy társaságában utazik, nem csoda, hogy néha azt sem tudja, fiú-e vagy lány, nemhogy azt, hogy is érzi magát tulajdonképpen!
Remélem már megérkeztek Birmingham-be és készülnek a megmérettetésre!
A lényeg: holnap reggel, a pásztorkutyák napján ringbe lépnek a fiatalok, 369 másik bearded collie-val együtt. Elég nagy a konkurencia, ezért kérek mindenkit, velem együtt nagyon drukkoljon Nekik!
Hajrá Doris! Hajrá Fletcher!

Cruft's 2009

Than since long years always, it is organized in distant England this year the world the show of a most famous dog, the Cruft's-ot. This is the most considerable exhibition of times on all of them however. That why? It is simple. This is first Cruft's where Black Cooper Kennel is represented!
The family's youngest members, that is Fletcher (Black Cooper Del Dorado) and Doris (Black Cooper Damascus) they undertook the long road, I though in that direction, that I report on their adventures to my readers.
The qualification was got as a first step, then the férfigazdik his consent to the travel (back... I do not know it which one were heavier).
After lengthy organization, preparation Friday they started in the morning, the way was continued on after a night filled on a German accomodation then into England. The next message arrived in noon today Fletcher-től:
"Hi Lun! (you see it, is top notch in English already!) I sit in the luggage rack here a huge vizenjáró in something. Today does not fall already. All of the women feel well I hate a small one everybody, but because of that good with them. A mother says it, his good yet back is. Give a thought to us very much tomorrow. Big kiss, F& Co."
Fletch 3 two-legged ones and 1 four-legged lady deal in his company, not miracle, that does not know it sometimes, you are a boy girl, not only it, how feels actually!
I hope for it already you arrive Birmingham-in and they prepare for the test!
The essence: the young persons, 369 other bearded step into a ring on the day of a morning, the sheepdogs tomorrow collie-val together. Rather big the rivalry, I ask everybody for this, let him support them very much together with me!
Doris is finish! Fletcher is finish!