2008. december 31., szerda

Boldog Új évet!

Elmúlt a karácsony, sajnos. Fluffyboynak megint igaza volt, tényleg mindegy, hogy milyen úton kerülnek a karácsonyfa és az ajándékok a házba, fő, hogy a falka együtt legyen! És az én falkám sokat volt együtt, időnként kibővülve más falkatagokkal, ami extra simogatást és finom falatokat jelentett. A karácsonyfa alatt pedig egy új alvópárnát találtam, amit már régen szerettem volna, szóval igen elégedett voltam. Kaptam még sipit, frizbit (ami macska formájú), műcsontokat, rágcsákat, csemegéket. Tamara szerint nagyon jó voltam, azért. Ő is biztos jó volt, mert sokféle kinccsel lett gazdagabb, bár új alvópárnát csak én kaptam. Különben nem oldódott meg a rejtély, hogy milyen úton érkeztek az ajándékok, de ennyi titok csak szebbé teszi az életet.
Kiderült, hogy szeretem a libamájat, a Wellington-bélszínt, és a szarvas levest. Tényleg kár, hogy vége a karácsonynak!
Akik rendszeresen olvassák a blogomat, azok tudják, hogy a tavalyi Szilvesztert nem élveztem igazán. Gazdáim ezért úgy döntöttek, idén kutyavendéget is hívnak, hogy nekem is legyen társaságom. Fletcher és családja hamarosan megérkeznek, ha jól viselkedik, még az új alvópárnámat is kipróbálhatja!
Mindenkinek boldog, falkázós, játékos új évet kívánok!

Happy new year!

The Christmas passed, unfortunately. Fluffyboynak was his truth again, really all the same, how the Christmas tree and the gifts get into the house on a what kind of road, cooks in order for the pack to be together! And my pack was a lot together, being expanded by other pack members occasionally, what meant an extra caress and your delicate wall. I found a new sleeping pillow, which I would have liked once already, though under the Christmas tree, I was most satisfied with a word. I received it yet sipit, Frisbee (what is a cat form), Artifical bones, rágcsákat, delicacies. I was very good according to Tamara, because of that. He was safe good one because he was richer with diverse treasure although I got a new sleeping pillow only. The riddle on a what kind of road the gifts arrived was not resolved otherwise, but this many secrets make the life more beautiful only. It turned out that I like the goose-liver, the Wellington steak, and the deer soup. Really harm, that his end for the Christmas! Those who read my blog regularly know that I did not really enjoy last year's Szilveszter. My hosts decided in that manner because of this, a dog guest is invited in order for me to have a company this year. Fletcher and his family arrive if he behaves well soon, may try even my new sleeping pillow! I wish everybody a happy, pack, playful new year!

2008. december 24., szerda

Boldog karácsonyt!

Bevallom sokáig a karácsony miatt is aggódtam némileg. Lehet, hogy túl sokat tévézek? Az elmúlt hetekben a következő információkat sikerült begyűjtenem a témáról:
1. A Mikulás jön (már megint?!) a kéményen keresztül. Ez nem jó, nincs kandallónk.
2. A Mikulás jön repülő rénszarvasok vontatta szánkón, vezérük Rudolf, a pirosan világító orrú rénszarvas. Ez annyira abszurd, hogy nincs ember/kutya, aki elhiszi. Vagy igen?
3. A Jézuska jön, hozza a karácsonyfát és az ajándékokat. De Ő a csak most született, hogy fogja elbírni?
4. Az Angyalka jön, fával, ajándékokkal. Róla elég kevés hírem van.
5. Senki nem jön, a felnőttek díszítik a fát és teszik alá az előre megvett ajándékokat. Ez nagyon realisztikusan hangzik, ennek ellenére nem tetszik.
December 24. délután két óra van. Azt hiszem, nemsokára fény derül mindenre, már mindenki csak a karácsonyról beszél. Több tonna étel készült, gyönyörű a dekoráció, az egész család itthon van, szóval minden adott egy szép karácsonyhoz.
Mindenkinek simogatásos, mancsolós, finom falatkákkal teli, szeretetteljes, boldog karácsonyt kívánok! Vau

Merry Christmas

I admit it I was worried about the Christmas somewhat for a long time. May be, that I watch television too much? I managed to gather in the next informations in the past weeks from the topic: the 1. the Santa Claus comes (already again?!) through the chimney. This not good, we do not have a fireplace. 2. A Mikulás comes flying reindeer on a sledge towed by, their leader Rudolf, the redly reindeer with a lighting nose. This so much absurd, how there is not a man/very. Are you a yes? The 3. Jézuska comes, brings the Christmas tree and the gifts. But he the was born now in order to catch it only to hold? The 4. the little angel comes, with tree, gifts. From him I have rather little name. The 5. nobody comes, the adults decorate the tree and it is laid underneath it ahead bought gifts. This sounds very realistically, despite this does not like. December the 24. there are two clocks afternoon. I believe it, everything comes to light soon, everybody talks about the Christmas only already. More tons of food was made, beautiful the decoration, the whole family are at home, a beautiful one given on all of them with a word to Christmas. For everybody caress, mancsolós, with delicate morsels full, affectionate, I wish a merry Christmas! Vau

2008. december 17., szerda

Családlátogatás

Embercsaládom wellnessezni ment, kutya maradt. Illetve ő is ment, Fletcherhöz, aki hosszas számolgatások alapján a félunokaöcsém. Fura pasi, jó nagy, szőrös, de túl fiatal hozzám. (meg rokon is) Hogy miért fura? Hát... ha nekem saját fotelem lenne a nappali közepén, biztos nem a kertben akarnám tölteni a napot, ahol persze lehet futkosni, ugatni, na de egész nap!? Különben jól mulattam, Fletcher gazdái nincsenek a folyton-láb-alatt-lévő, örökké-simogatást-kérő lány ebekhez szokva, de derekasan helyt álltak. Szerencsére száraz idő volt, így csak plusz húsz kilónyi szőrös állattal volt több a lakásban, de az esetleges esővel járó néhány lapátnyi sarat megúszták. Még egyszer köszi a vendéglátást, ha nagy leszek meghálálom!

Home visit

My man family wellnessezni was going, a dog was left over. He was going concerned, Fletcherhöz, who is lengthy based on totting up, my half nephew. Odd fella, good big one, hairy, but too young to me. ( related) that why odd? Well... I would not want to spend the day in the garden where it is possible to run it of course sure if my armchair would be own on the middle of the living-room, to bark, na but all day long!? I had fun well otherwise, Fletcher's hosts are not the folyton-láb--lévő, örökké-stroking-asking for girl getting used to dogs, but they were valid bravely. Time was dry fortunately, more were plus with twenty hairy animals of a kilogram in the flat only in this manner, but the few shovelful muds entailing the potential rain were got away through. Once more köszi the hospitality, if I will be big I show my gratitude for it!

2008. december 13., szombat

Tényleg van Mikulás!

Mex Fluffyboynak teljesen igaza volt a megjegyzésében, mindenkinek van Mikulása. Levele után már csak ez a "tisztított csizma az ablakban" kérdés zavart egy kicsit, mert nekem nemhogy tiszta, de piszkos csizmám sincs!( sőt, mostanában a mancsaim állapota is hagy némi kivánnivalót maga után) Szóval, csizmám nem volt, de a gazasszonyom valami piros zoknifélét lengetett: "Ez a Tiéd, Luna. " megjegyzéssel, és az ablakba tette. Ez komoly várakozással töltött el, egész éjjel alig aludtam. Reggelre tele volt az ablak, főleg csokival persze, de az én piros zoknim sem maradt üresen! Finom csemegék, műcsontok, és kutyacsoki rejtőzött benne, nyammi.
Kicsit számítottam rá, hogy nem lesz éhes a Mikulás mikor ide ér, és a Neki kitett mézeskalácsot és tejet nem kéri, (én mindkettőt nagyon szeretem) de reggelre üres volt a tálka, még a rénszarvasoknak kitett alma is eltűnt. De megérdemelték, Tamarának ( és persze nekem is) nagy örömet szereztek. Lehetne minden héten Mikulás!

There is Santa Claus really!

Mex Fluffyboynak was his truth in his comment totally, everybody has Santa Claus. His letter already only these cleaned boots a question disturbed a small one in the window, dared for me not only my clear but dirty boots sincs!( indeed, recently the state of my paws lets some kivánnivalót after himself) with a word, I did not have boots, but my weed woman waved some red sock ones: This yours, Luna. " with a comment, and it put it into a window. This with serious waiting filled, I slept hardly with a whole night. Onto a morning the window was his winter, mainly with choc of course, but my red socks were not left emptily! Delicate delicacies, Artifical bones, and dog choc was concealed in him, nyammi. I counted on him a little bit, when the Santa Claus will not be hungry how gets here, and does not ask the gingerbread exposed to him and milk, (I like both very much) but onto a morning the bowl, even the apple put out for the reindeer were empty lost. But it was deserved, for Tamara ( and of course for me) you give a big joy. Everything could be Santa Claus on a week!

2008. november 29., szombat

Ki az a Mikulás?

Tamara valami Mikulást emleget folyton (aki állítólag engem is hozott Neki) , meg hogy én is legyek jó, különben csemegék helyett csak virgácsot kapok. Először is mi a csuda az a virgács, másodszor meg ennél jobb már nem is lehetek. De minden esetre én is egyre izgatottabban várom a Mikulást. Vajon a kutyáknak saját Mikulásuk van, és ha nincs, akkor az „emberes” honnan tudja, mit szeretnének az ebek? Azt hiszem biztos, ami biztos, írok neki egy levelet a kívánságaimmal.
Erre alszom egyet, nem is olyan egyszerű kitalálni, mi az a néhány dolog, amit feltétlenül szeretnék.

Who is that Santa Claus?

Tamara keeps recalling some Santa Claus constantly (who brought me to him supposedly) , I get birch only instead of delicacies otherwise in order to be good. First what the hell that birch, secondly I may not be better already at this. But I expect the Santa Claus for all cases increasingly more excitedly. The dogs have own Santa Claus, and if he is not, then it man from where knows it, what the dogs would like? I believe it I write a letter to him sure, which is safe, with my wishes. I sleep on this, not too so plain to find one's way out, we the few things that I would like inevitably.

2008. november 27., csütörtök

Újra itt vagyok!

Minden olvasómnak nagy bocsánatkérés és mancs nyújtogatós simi, de talán az őszi depi az oka, hogy nem ment az írás. Hétfőn azonban leesett az első hó, aminek nagy rajongója vagyok, és mintha a szürke köd is elszállt volna a szívemről. Legalábbis nagyon remélem! A falkával óriásit rohangáltunk, Tamarával hógolyóztunk, gazdival havat lapátoltunk, imádom a telet, főleg ha kellőképpen havas!
Különben nem sok érdekes történt. Tamara 4 éves lett, ami rengeteg ünnepléssel, bulival és ajándékkal járt. A Barbiek és a pónik meglehetősen hidegen hagynak, azonban kapott egy új ágyat is. Az ágy kb. 120 centi magas, alatta Tamara és a gazasszonyom remek bunkert épített ki, pokrócokból, párnákból, plüssállatokból, szóval mindenféle kutyának tetsző, pihe-puha dologból. És nekem is szabad bebújnom! Akár együtt játszunk, akár csak üldögélünk hasat vakargatva (persze, hogy az enyémet!) vagy akár csak egyedül heverészek a macikon, mindenképpen klassz mulatság.

I am here again!

For everything reading big apology and paw nyújtogatós simi, but possibly the autumn depressed one his reason, how the writing was not going. The first snow, the big fan of which I am, fell however on a Monday, and as if the grey fog would have flied away from my heart. I hope for it very much at least! With the pack enormous one we were running around, we were throwing snowballs at Tamara, gazdival we shoveled snow, I adore the winter, mainly if duly snow-capped mountain! Much interesting one did not happen otherwise. Tamara was 4 year one, which entailed many celebrations, a party and a gift,. Barbiek and the ponies quite coldly let, a new bed got however. The bed cca. 120 cent tall ones, Tamara and my weed woman built up a superb bunker under it, from rugs, pillows, plush animals, with a word for an all kinds of dog liking, pihe-puha from a thing. And I am allowed to slip! We are playing together even, we sit around only scratching a stomach even (of course, that mine!) you are even only alone I am lying the macikon, anyway stunning entertainment.

2008. október 28., kedd

EuroDogShow

Október 5-én vasárnap (amikor már persze sokkal szebb idő volt, mint szombaton) a Hungexpo egyik pavilonjában csodálhattak meg minket a kedvünkért összegyűlt rajongók. Sok beardie volt, komoly gondban volt a zsűri nem egyszer. Megértem. Mert mi a fontosabb: a tenyészet hírneve, ahonnan a kutya származik, a kölcsönös szivességek figyelembe vétele, a tulajdonos személye, vagy esetleg a póráz másik végén található izguló, nagyon megfelelni vágyó, esetenként kicsit izgága kutya?! Csak remélhetjük, hogy egy ilyen volumenű kiállítás esetén (és persze máskor is) a kutya milyensége a döntő a bírói itéletekben.
A Black Cooperek szerintem jól szerepeltek, bár erről megoszlanak a vélemények (a Család linken megtaláljátok a pontos eredményeket) Én, mint a nyílt osztály legfiatalabb szukája, bent maradtam a hatos szűkítésben, ami európai szinten kimondottan nem rossz. Sőt. Akár úgy is mondhatjuk, ha megfelelő marketingessel dolgozunk, hogy korosztályomban a 6 legszebb szuka közé tartozom Európában! És ez már valami!

EuroDogShow

October on 5 on Sunday (when time was much more beautiful of course already, than on a Saturday) gathered fans may have admired us in one of Hungexpo pavilions for our mood. A lot were beardie, the jury was in a serious trouble not once. I understand. Because we the more important one: the fame of the culture, from where the dog originates, the mutual favours into attention the person of his purchase, the proprietor, you are possibly on the other end of the leash can be found being anxious, very much to suit desiring, from time to time a little bit scratchy dog?! We may hope that an one with volume like this is an exhibition on his case only (and of course another time) the quality of the dog the final the judicial itéletekben.
Black Cooper you act well according to me, bar from this direction the opinions differ (the family you find the accurate results fishily) I, than the open class's youngest bitch, I stayed within in the six thunk, which is not bad definitely on an European level,. Indeed. We may say it in such a way if we work with suitable marketing one even that the 6 most beautiful ones are bitches in my age group between it owe in Europe! And this already something!

2008. október 14., kedd

Klubkiállítás

A háromnapos Európa kiállítás keretében szinte minden létező kutyafajta tartott klubkiállítást is. Mi is. A Kincsem Parkban. Ami különben egy szép hely. Sajnos ezen szépségén sokat tud rontani az időjárás ha akar, és ezen a hétvégén akart. A talajt az eső áztatta csatakosra és ez a hófehér zoknijaimra, pocakomra nem volt túl jó hatással. A levegő hideg, nedves, és erősen szeles volt, még Cromi tesómmal összebújva is vacogtunk a dobozunkban. A kezdés a budapesti közlekedési viszonyoknak köszönhetően potom 2 órát csúszott. Panaszkodjak még?! Gazdám szerint azt semmiképpen ne hagyjam ki, hogy a forralt bor is csak időnként volt kapható.
De félre a nyavalygást! Életem első nyílt osztályos versenyén ( 10 napja lettem 2 éves) kitűnő minősítést kaptam, és Cromival kutyapárban harmadikok lettünk.
Cromi és gazdija nálunk aludtak, de mindenki, emberek és ebek egyaránt olyan fáradt volt, hogy még játszani sem volt erőnk.

Club exhibition


Three-day Europe dog kept club exhibition existing on all of them quasi in the framework of an exhibition. What. In Kincs Parkban. What is a beautiful place otherwise. The weather can make this beauty of his worse a lot unfortunately if wants, and on this weekend wanted. The rain soaked the soil onto slushy one and this did not have a too good effect on my snow-white socks, my tummy. The air cold, wet, and was windy strongly, yet Cromi hiding with my brother too shivered our box. The start was merely 2 clocks late duly for the Budapest traffic relations. Let me complain yet?! Let me omit it in no way according to my host, that the mulled wine was available occasionally only.
But onto a half the moaning! On the first open class competition of my life ( I was 10 of his day 2 year ones) I received excellent classification, and Cromival in a dog pair harmadikok we were.
Cromi and gazdija they slept at us, but everybody, peoples and dogs were so tired equally, that to play yet neither we had strength.

2008. október 3., péntek

Le a kullancsokkal!

Szülinapomra sajnos nem csak a várt ajándékokat kaptam, hanem a már említett kullancsoknak köszönhetően babéziát is. Szerencsére a gazdasszonyom hamar észrevette, így 2 igen fájdalmas oltást követően 1 nap alatt helyrejöttem.
Most jól vagyok, a tüzelésnek is vége, lelkesen készülök az Európa kiállításra. Minden rajongómat szeretettel várom némi hasvakargatásra és dedikálásra szombaton a Kincsem Parkban, vasárnap a BNV területén. Mindkét nap, nem túl meglepő módon a bearded colliek között kell keresni.
Előre is köszönöm a távolról érkező szurkolást is, de a helyszínen jobban hallom a „Hajrá Luna!” kiáltásokat!

Down with the ticks!

I not only received the expected gifts onto my birthday unfortunately, but thanks to the mentioned ticks, babesia too. Fortunately my owner noticed it soon, I recovered under 1 day following 2 most painful vaccinations.
I am well now, the season ended, I prepare enthusiasticly to the Europe Show. I expect all of my fans for some belly scratching and a signing on a Saturday in Kincsem Park, on Sunday on BNV area. Both days, what a surprise, I’ll be near the beardie ring.
I say thank you for the pitching arriving from the distance, but I hear it better on the site.

2008. szeptember 25., csütörtök

Szülinap

Boldog születésnapot kívánok minden C alomtesónak, különösen Crominak és persze magamnak!
Remélem a gazdik sem felejtik el az ünneplést, és meglepnek némi finomsággal, játékkal!

Birthday

I wish a happy birthday to all of C litter brothers, particularly to Cromi and of course for myself!
I hope the owners neither forget the celebration, and surprise us with some delicacies, toys!

2008. szeptember 19., péntek

Újabb nyaralás

Embercsaládom ismét elutazott, ezúttal Egyiptomba. Azt állították, ott nem kedvelik nagyon a kutyákat, meg meleg is van, és a repülőút... szóval én megint nem mentem Velük. Tehát irány Blanka! Különösen, mert a várt tüzelés is elkezdődött, tehát kan rokonaimhoz nem szállásolhattak el. Elég vacak idő volt, de ez nem zavart minket, lányokat a bulizásban. A képen is jól látható, hogy elég kreatívak vagyunk, ha új játszóhelyeket kell találnunk. Csak a kullancsok ellen találhatna már valaki valamit, mert rengeteg van belőlük, és az ilyen helyes bundás állatokat, mint mi igencsak szeretik. Gondolom nem is kell írnom, hogy jól telt a második vakációm is Blankánál, és most a liftbe sem szorultunk be!
A tüzelés miatt a tervezett osztrák kiállítás kimarad; kár. Gazdasszonyom nagyon reméli, hogy a EuroDog Show-ra már ismét kulturált ebek és emberek közé vihető lény leszek, de ki lát a jövőbe?!

Another summer holiday

My family left again, this time to Egypt. It was claimed, the dogs are not liked there very much, there is hot, and the flight so I did not go with them again. So direction to Blanka! Particularly, because the expected season began, so my male relatives could not accommodate me. Time was rather lousy, but this did not disturb us, girls in having a party. On the picture well visible, that we are rather creative if we have to find new playgrounds. Somebody could find something against the ticks simply because there is a lot of them, and they like the furry animals like us. I believe it I do not have to write that my second holiday passed well at Blanka, and we got not sticked into the elevator now! The planned Austrian exhibition is left out because of the season. My owner hopes that I will be a cultured dog for the EuroDog Show who can be taken to people again, but who sees into the future?!

2008. szeptember 15., hétfő

Vénasszonyok nyara

Kutya legyen a 4 talpán, aki érti ezt az időjárást! Az egyik nap 35 fok, még az árnyékban is földig ér a nyelvem, a következő nap meg szakad az eső, és kellemesebb a lakásban tölteni az időt.
A lényeg, hogy a falkatagok is hazaértek már, szóval újra együtt sétál a banda.
Tamara valami „óvodába” jár, sokkal kevesebbet van itthon. Jó hely lehet, azt mesélte van gyerek agility pálya, sok rágható plüssállat, napi 3 étkezés és persze, óriási gyerekfalka. Van ilyen ebeknek is?

Indian summer

Who understands this weather?. One day it's 35 degrees, my language reaches the land in the shade, the next day the rain is pouring, and more pleasant to spend the time in the flat.
The essence that the pack members got home already and are walking together again.
Tamara goes to a kindergarten, much less is at home. The place may be good, told there is a child agility field, many plush animals which can be being chewed, daily 3 dinings and of course, enormous child pack. Is he for dogs like this?

2008. augusztus 30., szombat

Egy kis pletyka

Tudom, hogy már minden családtagomról írtam ezt-azt, de most igazán zaftos információkkal fogok szolgálni kedves olvasóim. Remélem szeretett családom nem veszi a szívére a dolgot, és velünk együtt mosolyognak.
Molly anyám sajnos retteg a vihartól, ilyenkor a fürdőkádban, annak hiányában a zuhanykabinban keres menedéket, lehetőleg még a függönyt is magára húzva. Jó anyaként játszik a kölykeivel akkor is, ha azok már a fejére nőttek.
Bee, a család legaktívabb és legjátékosabb tagja ki is használja ezt, mikor anyját farkánál fogva húzza vissza a hőn áhított labdától vagy fadarabtól. Bee bármivel képes játszani, remek úszó, sőt még a birkákhoz is ért. És persze már Ő is anya.
Baltimore csillaghegyi birtokait igazgatja, melyhez saját kerti tó tartozik. Otthonülő típus, nem rajong a kalandokért, kivéve ha csinos szukákkal töltheti az időt; Balti igazi Don Juan.
Az alomtesóm, Cromi Sopronban él, sajnos ritkán találkozunk. Hatalmas területek ura, kedveli a kerti munkát és a Túró Rudit. Nagyon hasonlítunk egymásra!
A család 2 legfiatalabb tagja Doris és Fletcher, ők Bee kölykei. Doris igazi tehetség a büdös dolgok felkutatásában és a belehempergésben. Kicsit félénk, ritkán veti bele magát a családi bulikba, ehelyett vagy kedves pofájával a legforgalmasabb területeken képez útakadályt, vagy szökést tervez és hajt végre. Fletch szívesen bulizik a csajokkal, csak a fűnyíró ne kerüljön elő. Ilyenkor a házba menekül, és valami magaslati helyről izgulja végig a büdös-zajos szerkezet ténykedését.

A little gossip


I know that I wrote about all of my family members already, but I will provide succulent informations really now for you my kind readers. I hope my beloved family does not take the thing to his heart, and smile with us together.
Molly my mother dreads the storm unfortunately, at this time in the bath-tub, is looking for a refuge in the shower cabin, pulling the curtain over herself possibly. She's a good mother plays with his kids if they grew to her head already.
Bee, the family's most active and most playful member exploits this when she pulls back his mother by her tail from a desired ball or from a piece of wood. Bee is able to play with anything, superb swimmer, indeed is skilled at the sheep. And of course she's already a mother.
Baltimore manages his possessions at Csillaghegy, owes a garden lake. Stay-at-home type, is not enthusiastic about the adventures, taking out of if he may spend the time with pretty bitches; Balti's a real Don Juan.
My litter brother, Cromi, lives in Sopron, we meet rarely. He's lord of huge areas, likes the garden work and Túró Rudi. We resemble each other very much!
The family's 2 youngest members Doris and Fletcher, Bee's kids. Doris is real talent in tracing of the stinking things and rolling into. A little bit shy, throws herself rarely into the family parties, instead constitutes a roadblock on the busiest areas, or plans an escape and pursues an end. Fletch is having a party with pleasure with the chicks, simply lawnmower should not turn up. Takes shelter in the house at this time, and at some high-altitude place sweats throughout the activity of the stinking-noisy construction.

2008. augusztus 24., vasárnap

Nyavalyaság

Az elmúlt héten beteg voltam, elég sokáig tartott. Nem részletezem, de szegény gazdasszonyom naponta többször végzett alvázmosást nálam. Étvágyam se sok volt, szóval némileg karcsúbb vagyok, mint előtte, bár igazán nem szorulok drasztikus fogyókúrára. Most már jobban vagyok, és továbbra sem tüzelek (hi-hi).

Malady


I was ill on the past week, it lasted long. I do not detail it, but my poor owner made chassis washing many times at me daily. Much were not my appetite, I am somewhat slenderer than before, although I do not need a drastic diet really. I am better now and am not on fire yet.

2008. augusztus 17., vasárnap

Újra itthon

Letelt a nyaralás, mindenki hazaért. Klassz volt Blankánál, tényleg nagyokat sétáltunk a Duna-parton, és óriásikat játszottunk a csajokkal. Szerencsére még a nyaralás elején kiderült (mert persze a gazdáim elfelejtették említeni), hogy nagy görögdinnye rajongó vagyok, így abban sem szenvedtem hiányt. Egyszer még a liftbe is beszorultunk, ami nekem nagy kaland, hiszen kertes házban lakom! Gazdik engesztelő csemegék garmadával érkeztek, felvásárolták az Ausztriában kapható újdonságokat.
A tüzelés még sehol, gazdasszonyom türelmetlen, hogy így hogyan tervezze a hátralévő heteket, de ez az Ő baja, én vígan elvagyok.

Home again

The summer holidays is over, everybody got home. It was stunning at Blanka, we were walking long on the Duna coast, and we played a lot with the chicks. Fortunately it turned up at the beginning of the summer holiday (because my hosts forgot to mention of course), that I am a big watermelon fan, so I was not short of it in this manner. We got jammed into the elevator once, what was a big adventure for me, since I live in a family house! Owners arrived with lots of propitiatory delicacies, the novelties which can be bought in Austria.
Not being on heat yet, my housewife is impatient, that in this manner how let her plan the remaining weeks, but this is a trouble of hers, I am still cheerful.

2008. július 31., csütörtök

Nyaralok

Gondolom észrevettétek, hogy mostanában kevesebbet megyek kiállításokra és be kell vallanom, hiányzik is egy kicsit a ringbéli izgalom. Az az igazság, hogy mindenféle időkorlátok, és távolságbeli elemek tartanak vissza (meg a tüzelés közelsége). De szeptembertől újabb megmérettetések várhatók, részleteket egyenlőre nem árulhatok el.
Mint tudjátok, most Blankánál nyaralok, az idő megjavult, úgyhogy hatalmas csajos sétákat teszünk, játszunk, szóval igazi „holiday feeling”.

I am on holiday

I think you have noticed that I go less to exhibitions and I have to admit, the ring excitement is missing a little. The truth is that all kinds of time constraints, and distance elements keep me back (and the proximity of heat). But from September newer tests expected, I won't tell you the details yet.
As you may know I am on holiday at Blanka, the weather is good, so we take enormous girlie walks, play, it's a real „holiday feeling”.

2008. július 29., kedd

Az élet mégsem olyan tragikus

Képzeljétek, én is megyek nyaralni! Blankához, ami sok játékot és hancúrt jelent Molly-anyuval és Bee-vel. Gazdáim Ausztriába, egy gyerekhotelbe mennek, ami érthetetlen módon nem rajong a kutyákért, ezért nem utazhatok Velük. Hiányozni fognak, de tuti jó buli lesz Blankánál.
Az idő még mindig vacak, de szerencsére a kedvenc kajámat már pótolták. Úgy néz ki, a gazdáék is olvassák a blogomat, ami rendes dolog Tőlük. Főleg, ha meg is oldják a jelzett problémákat!

The life after all so tragic

Imagine, I'll be on holiday! to Blanka, which means lots of playing and romping with Molly-mother and Bee. My owners go to Austria, they go into a kinderhotel, which is not enthusiastic about the dogs on an incomprehensible manner, that's why I can not travel with them. I'll miss them, but there will be a good party at Blanka for sure.
The weather is still lousy, but my favourite nosh was replaced fortunately already. Looks like that the owners read my blog, which is a neat thing from them. Mainly, if the problems marked are relieved!

2008. július 26., szombat

Panaszok


 1. Hideg van, és állandóan esik. Ez azt jelenti, hogy a séták is lényegesen rövidebbek!

 2. Leérett az eper a fáról, és a többi kutya még mindig nyaral.

 3. Én miért nem?!

 4. Állítólag már megint tüzelni fogok, ez még rövidebb sétákat és állandó ellenőrzést jelent.

 5. Elfogyott a kedvenc kajám.

 6. Utálom a panaszkodó kutyákat.

Complaints 1. It is cold, and rains steady. This means that the walks are significant shorter!

 2. The strawberry overripened from the tree, and the others are on holiday yet.

 3. Why not I?!

 4. I will be in heat again supposed, this means even shorter walks and constant check.

 5. My favourite food ran out.

 6. I hate complaining dogs.

2008. július 24., csütörtök

Sikerült!

Megvan az 1500. olvasóm, méghozzá a tesóm, Cromi személyében. Gratulálok, s bár tudom, hogy a szíved mélyén kedves tesóm egy kétszemélyes kubai nyaralásra vágysz, sajnos valami apróbb meglepetéssel kell beérned!

We made it!

We have my 1500th visitor, my brother, Cromi. Congratulate, and although I know that your heart desires Cuban summer holiday for two, unfortunately you have to do with a surprise something tinier!

Aki szép, az vizesen is szép

A pénteki napot Andinál a kozmetikában töltöttem. Gondolhatjátok, hogy nem hiába hiszen csodaszép lettem. Tiszta, hullámzó hófehér-szürke szőrzuhatag, ragyogó tappancsok, rózsaszín fülecskék. 4 óra körül értem haza és már várt a hír a másnapi tatai klán-sétáról. Felnőttgazdik aggódtak, hogy mi lesz így a szépségemmel, de egymást győzködték, hogy majd nem megyek a vízbe. Ha-ha! Ezt Ők sem gondolhatták komolyan.
Másnap a parton ugyan tettek némi erőtlen kísérletet, hogy visszatartsanak, de Molly, Bee, Fletch, és Doris nyomában én is a vízbe vetettem magam, naná! Ugráltunk, úsztunk, rohangáltunk, nagyot játszottunk megint. Mire a kocsikhoz visszaértünk már meg is száradtunk. A szépségünkön sem esett csorba, Doris kivételével, aki döglött halat és ismeretlen büdös hempergőt is talált és persze jól kikapott.
Rengeteg bókot bezsebeltünk, sok fénykép készült rólunk, az emberek nagy részének tetszett az öt „vizikutya”. Akinek nem, és ennek hangot is adott, az egyedül piszkosabb és büdösebb volt, mint mi öten!

Who is beautiful, it is wetly beautiful


I spent the Friday at Andi in the cosmetics. You can imagine that I became magnificent. Clean, undulating snow-white-grey hair cascade, brilliant paws, pink little ears. I got home around 4 pm and the news was already waiting from the next-day Tata clan walk. Adultowners were worried about what it would be in this manner with my beauty, but they were trying to convince each other of the fact that I do not go into the water. They may not have taken this seriously.
Some weak experiment was made though on the coast the following day, to let me heading back, but after Molly, Bee, Fletch, and Doris I leapt into the water! We jumped, we swam, we were running around, we played again. By the time we got back to the cars we dried. It didn't blame on our beauty csorba, except Doris, who found dead fish and unknown stinking things to roll in and was reprimanded well of course.
Many compliments pocketed, much photograph was taken of us, the peoples' big part liked five waterdogs. For who not, and provided a sound to this, the individual dirtier and was more stinking, than we five!

2008. július 23., szerda

Kerek szám

Apagazdi volt az 1499., Fletch volt az 1501., ki volt az 1500?!
A szavazás ugyan döntetlenre zárult, de a családi kupaktanács úgy döntött, hogy a lelkesedést vigaszdíjjal jutalmazzuk. Fletcher, számíthatsz valami meglepire ha visszajöttem a nyaralásból. Persze addig is lelkesen olvasd a blogot!
Most érkezett a hír, hogy Cromi tesó a szerencsés nyertes! Részletek később...

Round number

Manowner was the 1499th, Fletch was 1501st, who was 1500th?!
Voting ended with a tie, though the family council decided that we remunerate the enthusiasm with a consolation prize. Fletcher, you may expect some kind of surprise when I'm back from holiday. Read the blog till then of course.
Breaking news... Cromi brother is the lucky winner, details later

2008. július 21., hétfő

A macska fán terem

Legalábbis is itt, Zuglóban. Az általam kergetett macska jellegű állatok ugyanis az esetek nagy részében egy fán végzik. Szerintem ezek után totál érthető (gazdasszonyom számára persze nem!) ha a séta hátralévő szakaszán minden fát ellenőriznem kell, hiszen mit lehet tudni! Egyébként abszolút igazságtalannak tartom, hogy a kutyák nem tudnak fára mászni. Majd írok is a megfelelő szerveknek (Fókusz, Mónika-show, Tények)! Különben tegnap utcai támadás áldozata lettem, egy kerítésről fújva-visítva esett rám-nekem egy macska, akit addig észre sem vettem (felőlem fújt a szél, na), szóval ami sok, az sok!

The cat grows on tree

At least here, in Zugló. The cat-like animals chased by me make it on a tree in most cases. It's totally understandable (for my ownerwoman it's not!) if I have to check all trees on the remaining section of the walk, haven't I! I think that the dogs cannot climb trees is absolute unfair anyway. I'll write to the suitable organs (Focus, Mónika show, Facts)! I was the victim of a street attack yesterday otherwise, from a fence fell upon me a cat, who I did not notice till then (the wind blew from me, na)!

2008. július 14., hétfő

Nem lehetetlen

Megismétlem, hogy a macskák is értsék: aki kerek 100-as látogatószámról szóló screenshot-ot tud produkálni (email ide), értékes nyereményben részesül (hmnym... a legjobban azt szeretem, amikor a malacnak valamelyik része sül... bocs). Tisztelettel kérem, ne legyetek hitetlenek! Apagazdi most lőtt egy szép kereket (nem malacot, 100-ast, jaj de értetlenek vagytok!), íme.
Na jó, ő nem kap ajándékot, mert az hogy nézne ki, de íme a bizonyosság: lehetséges. Photoshoptól kíméljetek!

It is not impossible

I repeat that the cats should also understand it: who produces a screenshot from a round 100th visitor number (email here), gets a valuable prize (hmnym I like best when parts of the pig are frying). I am begging you with respect, do not be faithless! Manowner shot a beautiful one now (not pig, the 100th one, you are incomprehensible!), here it is:
Well, he does not receive a gift because how would it look like, but here's the certainty: possible. Spare Photoshop please!

2008. július 11., péntek

Vérvonal találkozó

A hétvége hatszorosan beardies-re sikerült, pedig ez igazán nagy szó! A Black Cooper gazdik még tavasszal felvetették, hogy jó lenne egy hosszú hétvégét közösen eltölteni és szavaikat tettek is követték. A Tisza-tó melletti Poroszlóra esett a választásuk, ahol megfelelő számú alvóhelyet (12 felnőtt, 6 gyerek, 6 kutya), megfelelően nagy kertet, és erős idegekkel rendelkező háztulajdonost találtak, aki nem kapott infarktust a 6 kutya hallatán. Szóval minden adott volt egy jó bulira.
Péntek délután folyamatosan érkezett a csapat, hatalmas mennyiségű élelemmel és folyadék utánpótlással felpakolva. Bográcsoztunk, grilleztünk, sétáltunk, fürödtünk a tóban, begyűjtöttük a hódolók elismerő szavait és játszottunk, játszottunk, játszottunk (persze, miután kisebb viták árán eldöntöttük a falkabeli rangsort). Molly, Bee, Cromi, Fletcher és Doris köszi a hétvégét, szerintem mindent meg kéne tennünk, hogy a gazdikat rábírjuk az ismétlésre.

Bloodline gathering

It was a sixtimes beardie weekend, indeed! Black Cooper owners suggested in spring that having a long weekend would be good and acts followed their words. They selected Poroszló at Tisza lake, where there was adequate sleeping place (12 adults, 6 children, 6 dogs), adequate big garden, and a householder, who did not receive a heart attack, hearing the 6 dogs. It was a good start for a good party.
Friday the team arrived continuously in the afternoon, with huge amount of food and liquid supply packed up. Cooked in cauldron, BBQ'd, we were walking, we took a bath in the lake, we were gathering in the admirers' words of appreciation and we were playing, we were playing, we were playing (of course, after we decided the pack hierarchy on the price of smaller debates). Molly, Bee, Cromi, Fletcher and Doris thanx for the weekend, we should do everything, that we talk the owners into the repetition.

2008. július 8., kedd

Goldendog

Szóval áttettek a komplex kategóriába - végül is lehet. Várnotok kell picit a szavazással... Hazudtatok, ott se szerepelek.
A téma tehát a szórakozáskomplex... Hát... szórakozzatok velem. Nálam. (Aki ezt nem érti, annak ajánlom figyelmébe ezt az oldalt és szavazzatok ügyesen rám :) )
Mert van itt kérem erotika, utazás, társasélet, kártya és talán pletyka is. Hogyne lenne! Ha nagyon felvágós akarnék lenni (és persze, hogy akarok), akkor olyan ez, mint a Fejtörő felnőtteknek (mondjuk itt) . Csak persze sajátos szemszögből.
Kedves zsűriző közeg! Előre szólok, csak az olvasson tovább, aki legalább egy kicsit vonzódik az ilyen csinosságokhoz, mint én vagyok. Mert itt kutyadolgok következnek. Nem gondolom, hogy sok kutya ír blogot mostanában rajtam kívül (ha lehetek egy kicsit off topic: még én sem), és mostanában azt tanítják: mindenkit saját magához kell mérni.
Legyetek üdvözölve nálam, nézzetek, mérjetek, ehhez már szokva vagyok (ld. jobb felső sarok, hihi :) )

Goldendog

The blog was moved to the complex category... It's ok but you have to wait with voting.
The topic is entertainmentcomplex... well have a hard time with me. At me. (I draw the attention of the person who does not understand this to this site and vote for me :) )
There's erotics, travel, social life, card games and maybe gossips. Sure! If I wanted to be very snooty (of course I do) then it's like Brain Games for adults (eg. here). Only of course from a specific visual angle.
Kind judges! At first I tell you, read further only if you like the neatnesses like me. Because dog things come next. I wouldn't think that many dogs write blogs nowadays except me (off topic: neither do I), and it's taught these days: everyone should be comapred to herself.
Let you be welcomed at my site, look, measure, I am used to this (see upper right corner :) )

2008. július 4., péntek

Tudok úszni!

Bizony kiderült, hogy normális kutyához méltóan tudok úszni! Eddig ugyanis nem találkoztam igazán méretes vízzel, ahol ez kiderülhetett volna. De Tatán igen. Először ugyan nem értettem anyámat és Bee-t, miért jó nekik, hogy csurom vizesen ugrándoznak a vízben, sőt, bevallom tartottam is kicsit a mélységtől. De végül némi rábeszélés hatására kipróbáltam és nem bántam meg. Végül három bőrig ázott kutyalány, egy elég vizes Tamara és hathatós segítségemnek köszönhetően (kicsit popsin rúgtam a tocsogó lábaimmal, de csak játékból!) egy meglehetősen vizes Blanka lett a végeredmény. Gazdáim egész szárazon megúszták.
Különben most már biztos vagyok az Interchampion cím és a víz közötti összefüggésben. Bee, aki szintén a cím büszke tulajdonosa Komáromban lakik, sétái nagy része a Duna-parton zajlik, szóval igazán méretes saját vízfelülettel rendelkezik!

I can swim!

It turned out really that I can swim as a normal dog! Till now since I did not meet plenty of water really where it could have been turned out. But at Tata yes. I did not understand my mother and Bee though first, why it is good for them, that they jump in the water soaking indeed, I admit it I was afraid of the depth a little bit. But finally onto the effect of some persuasion I did not regret it. Three of us got drenched to the skin finally, a Tamara rather wet and a Blanka quite wet (thanks to my help - I kicked her with my feet, but only playing!) was the final result. My hosts got away through dry.
I'm quite sure there's strong connection between the Interchampion title and the water. Bee, who has the title likewise, proud proprietor resides in Komárom, the big part of his walks is going on on the Duna coast, with sizable own water surface really!

2008. június 30., hétfő

Víz, zene, virág fesztivál

Szombaton bepótoltuk az elmaradt tatai sétát. Miazhogy! A kedvünkért különleges programokat is szerveztek, vízen és parton egyaránt. Ezen a hétvégén zajlott a 15. Víz, zene, virág fesztivál a tóparton. Volt vidámpark, regatta, kirakodóvásár, póniló, lacipecsenyések, és sárkányhajó verseny is. És persze, rengeteg ember! Hogy ez miért volt jó? Hát, amikor három gyönyörű kutyahölgy (Molly, Bee és én) sétál, rohan, lobog szembe az ismeretlen tömeggel, az bizony folyamatos és érthető csodálatot vált ki az arra haladókból. Szóval dicsértek, simogattak, fényképeztek minket folyamatosan - bár egy idő után Tamara az Ő engedélyéhez kötötte a fenti tevékenységeket. Szép idő volt, jót buliztunk, és megnézhettük-szimatolhattuk a sárkányhajókat is. Ugyan fagyit nem kaptam (a még hátralévő autózás miatt), pónin sem ültem, de azt hiszem ez igazán beardies szombat délelőtt volt.

Water, music, flower festival


We made up for the canceled Tata walk on a Saturday. Indeed! Special programs were organized for us, on water and on a coast equally. The 15th Water, music, flower festival was breaking up on this weekend on the lakeside. There was a funfair, regatta, street fair, pony, barbecue, and dragon ship competition. And of course, many people! Why was this good? When three beautiful dog lady (Molly, Bee and I) are walking, running, flutters in the direction of the unknown mass, it really continuous and triggers understandable admiration in the ones moving in that direction. With a word it praise, stroked, you take a photo of us continuously - although Tamara subjected the above activities to her permit after a time. Weather was beautiful, good one we were having a party, and could look and smell the dragon ships. Although I haven't got icecream (because of the car travel), haven't ride a pony either, but I think it was a real beardie-like Saturday morning.

2008. június 26., csütörtök

Nyári szünet

Továbbra is meleg van. Nagyon. A déli sétára érdekes taktikát alkalmazok, 2 árnyékos terület között rohanás, az árnyékban hűsölés, majd tovább. Próbáljátok ki, egész jól működik.
Az esti falkaséta manapság igen kevés taggal üzemel, mindenki nyaralni ment, még az a galádság is előfordul, hogy egyedüli kutyaként sétálok! Szerencsére az esti sétaút végén 2 eperfa található, egy fekete és egy fehér. Gazdasszonyom megkínált, és azóta rajongója vagyok a fekete verziónak, nyammm! Üdítő, édes, savanyú, és a gazdák nagy meglepetésére szinte minden kutya imádja. Te már kóstoltad?

Summer holiday

It is very hot. Very. I apply interesting tactics to the noon walk, rush between 2 shaded areas, resting in a cool shaded place, then further. You should try it, works well.
The evening pack walk operates with only a few members nowadays, everybody is having holiday, the meanness that he is sole appears yet dog I am walking! Fortunately on the end of the evening walk 2 mulberry trees can be found, a dark and a white. Owner gave some, and I'm a fan of the dark one, nyammm! Refreshing, sweet, sour, and onto the hosts' big surprise all dogs adore it quasi. Did you taste it already?

2008. június 20., péntek

Szerb bajnokok lettünk!

Cromi és én. Mert már megint utaztam, ezúttal Sabacba, Szerbiába. Újabb CACIB cím megszerzésével bizonyítottam, (és Cromi tesóm is) hogy tökéletesen alkalmasak vagyunk a „Szerb Champion” cím viselésére. Klassz képek készültek, ugye szerintetek is nagyon hasonlítunk egymásra?
Borzasztó meleg van. Kint és bent egyaránt, ezt csak némi légkondi, görögdinnye és aktív semmittevés tudja enyhíteni. Ha van jobb ötletetek, írjatok!
Apropó, írjatok. Megérkezett az első hozzászólás az irományaimhoz, köszönöm Fluffyboy. Igazán jól estek a kedves szavaid (részletes választ csak Neked írok, ha lesz egy kis időm, hiszen nem tartozik a magánéletem minden pontja a nagy nyilvánosság elé).
Megyek hűsölni. Gazdáim igazán beszerezhetnének valami medencét, vagy legalább egy kerti tavat! Bezzeg Balti féltesónak saját kerti tava van! Persze, lehet, hogy ez csak az Interchampion címhez jár! Na, igyekszem, talán jövő nyárra nekem is összejön a kerti tó.

We were Serbian champions!

Cromi and me. Because I traveled again, this time to Sabac, Serbia. Newer CACIB I proved myself with the acquisition of a title, (and Cromi my brother also) that we are suitable perfect Champions of Serbia onto bearing a title. Stunning pictures were taken, we resemble each other very much, don't we?
There is terrible hot. Outside and within equally, this only some air conditioner, watermelon and active idleness can relieve it. Write if you have the right idea.
Occasion, write. The first remark arrived to my writings, I say thank you for it Fluffyboy. Your kind words fell well really (I write a detailed answer to you simply if I have a little time, since does not owe my privacy all of his dots in front of the wide publicity).
I go to rest in a cool place. My hosts really could obtain something pool, or at least a garden lake! Balti half brother has an own garden lake! Of course, may be, that the Interchampion title goes with it simply! Well, I am struggling along, onto summer coming possibly the garden lake works out for me.

2008. június 16., hétfő

Bolondos június

Minden figyelmeztetés ellenére én voltam az, aki toklászt szerzett a fülébe. Hatalmasat játszottam a régen látott Folti haverral, amikor egy elvetemült toklász lendületből mélyen a fülembe fúródott!
Orvos, kábítás, kivétel, 1 hetes gyógyító cseppentés. Utálom a toklászokat!
Az 1000. látogatást nem tudta senki igazolni, így ezentúl minden kerek 100-nál megismétlem az ajánlatot a győztesig: küldd el a screenshot-ot a megfelelő látogatószámmal és én küldöm az ajándékot.
Június 7-én a család egy része Nyitrán találkozott, klubkiállítás keretében. A legügyesebb Fletcher volt, 3 óriási kupára is szert tett! Gratulálok! A kiállítás közepére rendes vihar kerekedett, néhány kutyatárs lelkében is vihart kavarva. A Black Cooperek azonban semmitől sem félnek!

Silly June

I was the person who obtained a husk into my ear despite all warnings. I played with Folti pal, when a descended husk from impetus was driven into my ear deeply!
Doctor, doping, pulling out, 1 week curative dropping. I hate the husks!
Nobody was able to justify the 1000th visit. I repeat the offer for any exact 100th: send the screenshot with the suitable visitor number and I send the gift.
June on 7 the family met at Nyitra in the framework of a club exhibition. Fletcher was the smartest, obtained 3 enormous cups! Congratulations. A neat storm came in the middle of the exhibition, raising a storm in the soul of some dog companions. But Black Coopers are afraid of nothing!

2008. június 8., vasárnap

Vadászni jó!

Akárcsak Ti, kedves rajongó olvasóim, én is tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy pásztorkutyának születtem. A pásztorkutya pedig nem vadászkutya. Akkor most miről is írok?! Arról, hogy birkák ide, birkák oda, én, azaz Luna (született Black Cooper Cartahena) imádok vadászni. Persze, kérdezhetnétek, hogy a méltán felkapott, zöldövezeti Zuglóban mire is lehet vadászni. Sok mindenre. Kezdjük a talán kicsit kommersznek számító macskákkal, ugyanis belőlük csak a közvetlen szomszédomban (azaz Bolhás kolléga birtokán) minimum 10 darab éldegél. A macska nem egy okos állat, március óta nem tanulták meg, hogy napjaim nagy részét azóta a kertben töltöm, és igen szívesen megkergetem őket. Különben az is lehet, hogy élvezik a bulit!
A másik nagy zsákmánycsoport a madarak. Galambok, gerlék, verebek, szarkák, és főleg télen a dolmányos varjak. Aki még nem tette, próbálja ki, micsoda élvezet becserkészni, kúszva-mászva megközelíteni egy csapat szárnyast. Szárnyas! Hát itt a probléma lényege. Akinek szárnya van, az repülni is tud általában. Nekem nincs. Tanulság: mindig hoppon maradok, bár fajtám szelíd jellemvonásainak hordozójaként ez nem is olyan nagy tragédia. Azt hiszem én lennék a legszomorúbb, ha egyszer véletlenül elkapnék valakit. De ez a veszély nem nagyon fenyeget, szóval továbbra is békés sportként űzhetem a vadászatot, nem téve kárt Zugló változatos állatvilágában.

Hunting is good!


Just like you, my kind fans, I clearly know, that I was born as a sheepdog. The sheepdog is not a hunting dog though. What I write about now then?! From that direction, that sheep here, sheep there, I, Luna (born Black Cooper Cartahena) I love to hunt. Of course, you could ask, that the reached up worthy, what it is possible to hunt in greenbelt Zugló. Much onto everything. We begin it with the cats counting as a little bit commerce one possibly, since from them only in my direct neighbour (that is on a Bolhás colleague's possession) at least 10 pieces scratches along. The cat is not a clever animal, they have not learnt since a March that I spend the big part of my days in the garden since then, and I chase them with pleasure. He may be that the party is enjoyed otherwise!
The other big plunder group are the birds. Doves, turtle-doves, sparrows, magpies, and mainly in winter the pelisse crows. Who did not do it yet tries it, what delight to stalk, kúszva-mászva to approach a team fowl. He is a fowl! The essence of the problem is a back here. The person who has a wing can fly generally. He is not for me. Moral: I am left in the lurch always although he is my kind for his mild characteristics his carrier this not too big tragedy like that. I believe it would be the saddest, if I would catch somebody accidental once. But this danger is not threatening very much, with a word in the future peaceful sport I may follow the hunting, not making harm in Zugló diverse fauna.

2008. május 30., péntek

Tánc, tánc, kutyatánc

Szombatra gazdasszonyom különleges programot szervezett nekem. A Pestújhelyi Napok keretében megrendezett 5. Pestújhelyi Dog Dancing versenyen vettünk részt, persze csak mint nézők (én sem érthetek mindenhez). A Dog Dancing fiatal, alig 10 éves kutyasport, ahol az ebek és a lelkes gazdik előre betanult koreográfia alapján szinkronmozgást végeznek zenére. Szóval a lényeg az, hogy ezek ketten vidáman lépegetnek, forognak, ugrálnak előre és hátra egymás mellett, miközben igyekeznek nem nagyon zavarni egymást az előadás közben. Ezek a kutyák rettenetesen engedelmesek, Blanka biztos örülne, ha mi is ilyen fegyelmezettek lennénk a ringben. A profik persze látványos, normális mezei ebek számára kivitelezhetetlennek tűnő gyakorlatok sorával tarkítják kűrjeiket, jelmezt és kelléket használnak a témának megfelelően. (Csak minden részrehajlástól mentesen szeretném megjegyezni, hogy hazánk legsikeresebb Dog Dancing versenyző kutyája Sherlock, egy beardie.) A legviccesebb a lépegető gazdi lábai között hátrafelé szlalomozó kutya! Szerintem a legjobb, ha Ti is személyesen megnézitek a honlapot és a versenyről készült felvételeket! Lehet, hogy annyira megtetszik, hogy jövőre nézőként, vagy akár fellépőként is találkozhatunk a versenyen. Számomra a legjobb az volt, hogy ezek a kutyák (és persze a gazdik is) nagyon élvezték az egészet, boldogan táncoltak a cirkusz feeling érzése nélkül. Szép volt ebek!

Dog Dancing linkek

Dance, dance, dog danceOnto a Saturday my housewife organized a special program. 5. Pestújhely Dog Dancing organized in Pestújhelyi Nap framework we attended a competition, of course only than spectators (I may not be skilled at everything). Dog Dancing young person, hardly 10 year dog sports, where they are the dogs and the enthusiastic gazdik ahead they move based on studied choreography onto music. With a word the essence it, that these two people walk cheerful, they turn, they jump ahead and back beside each other, while they try not to disturb each other very much performing meanwhile. These dogs awfully obedient, Blanka would be glad sure if we would be so disciplined in the ring. The pros of course spectacular, practices seeming one which cannot be carried out for normal field dogs intersperse it with his row kűrjeiket, jelmezt és kelléket használnak a témának megfelelően. (From only all partiality I would like to observe that most successful Dog Dancing competing dog is our homeland freely Sherlock, an *beardie.) The funniest the toddling gazdi between his feet backward slalom dog! According to me the best, if you look at the website personally and was made of the competition uptakes! May be, that onto so much is liked, that one looking out on future, or one occurring even we may meet on the competition. For me the it was best that they are these dogs (and of course the gazdik too) all was enjoyed very much, they danced gladly the circus without the feeling of a feeling. Was beautiful dogs!
Dog Dancing links

2008. május 20., kedd

Nyugalmas hétköznapok

Mostanában nyugodtan telnek a napjaim. Napi 3 séta, 2 étkezés, házőrzés, veszekedés a szomszéddal, esti játék, has vakargatás. Változatosságot a hetente rendezett kerti sütés-főzés jelent, hiszen nemcsak érdekes ételeket ( a grillezett garnélának különben sokkal jobb az illata, mint az íze, ki érti ezt...), hanem rendszerint simogatásra hajlamos vendégeket is jelent. Mint láthatjátok, sok időt és energiát áldoztam a blog fejlesztésére, nekem legalábbis nagyon tetszik a térkép. Igazán megírhatnátok a véleményeteket, sőt az eddigi témákhoz is örömmel venném a hozzászólásokat. Persze, mint igen széles látókörű, művelt és világlátott kutya, minden kérdésre szívesen válaszolok. Írjatok!
Én is szeretném meghálálni a töretlen rajongói érdeklődéseteket, az 1000. olvasó ajándékban részesül, hogy mi lesz az, az legyen meglepetés! Küldj el egy screenshot-ot, ahol a sitemeter-en 1000 szerepel, és én küldöm az ajándékot!
Baltimore féltesó apa lett, gratulálunk! Biztosan szép kölykök lesznek, mint mindenki a családban.
Kutyatársak! Itt a kullancs és toklász szezon, mindenki nagyon vigyázzon magára, fület csapdosni és mancsot rágni, amíg a gazda észre nem veszi, hogy gond van! Élvezzétek a májust, játsszatok, fussatok sokat!


Peaceful weekdaysMy days pass by calm recently. Daily 3 walks, 2 dinings, house keeping, quarreling with the neighbour, evening game, stomach scratching. The garden cooking directed weekly means variety, since not only interesting foods ( the grilled garnélának otherwise much better his fragrance, than his flavour, who understands this), but reports guests who are prone to a caress usual. Than you may see it, I sacrificed much time and energy to the development of the blog, I like the map very much at least. You could write your opinion really, indeed to the topics until now I would buy the remarks gladly. Of course, than with most wide scope, educated and widely-traveled dog, I answer all questions with pleasure. Write.
I would like to show my gratitude to you for your unbroken fan interest, the 1000th reader gets gift, let it be a surprise what it will be! Send me a screenshot with 1000 on the sitemeter and I'll send the gift.
Baltimore half brother was a father, congratulate! They will be beautiful kids certainly, than everybody in the family.
They are dog companions! Here the tick and husk season, let everybody take care of himself very much, ear to lash and to chew a paw while the host does not take it to reason, that there is a trouble! Enjoy the May, be playing, run much!

2008. május 13., kedd

Éljen Május 1.

A múlt hétvége a kutyacsaládommal, az embercsaládommal és barátaikkal telt. A Balatonon voltunk, egy kényelmes házban, aminek nagy kertje volt. Állítólag tavaly is itt voltam, de akkor hova lett az a jó szagú döglött vakond a parkból?! Na, nem baj, egy másik parkban hasonlóan parfümös, a gazdasszonyom szerint több hetes döglött halat találtam és mivel mindenki hintázott, nem jelentett gondot alaposan meghenteregni benne. Hogy aztán mit kaptam! A lüke, elvetemült, büdös görény csak az enyhe változata.
De azért klassz hétvége volt. Sokat sétáltunk, játszottunk a kertben a 3 kölyökkel. Legjobban fogócskázni és bújócskázni szeretek! Voltunk étteremben, fagyizni, megnéztük a kacsákat a mólón. Hazafelé egy egészen furcsa járművel utaztunk, autóstól átvitt minket a vízen a túlsó partra. Valami kompnak hívják. Láthatjátok, kivételesen világlátott kutya vagyok, aki az élet minden területén otthon van. És még csak másfél éves vagyok, mi lesz később?!


Let a May live 1. (Hurray, 1st May)The past weekend with my dog family, was spent in my man family and their friends. We were on Balaton, in a comfortable house for which his garden was big. I was here last year supposed, but then where was that dead mole with a good smell from the park?! Na, not trouble, in an other park similarly perfumed, I found more weekly dead fish according to my housewife and did not give much trouble thoroughly since everybody swung to roll about in him. What I received next how! The cracked, descended, stinking skunk only his mild variant.
But a weekend was stunning because of that. Much we were walking, we played with the 3 kids in the garden. To play tag the best and to play hide-and-seek your implement! We were in a restaurant, to have an ice cream, we looked at the duck on the pier. Homeward an we traveled with a strange vehicle entirely, carried us over on the water onto the opposite bank from a motorist. Something it is called a ferry. You may see it, exceptional widely-traveled dog I am who is the life on all of his areas at home is. And yet only one and a half I am year, what will be later?!

2008. május 8., csütörtök

Két fantasztikus nap Miskolcon

Mint ígértem, beszámolok a kétnapos miskolci hepajról. Szombaton reggel, a 2 órás autózás után megérkeztünk az egyetemi sportpálya területére. 9 körül minden családtag befutott, név szerint Bee, Doris, Cromi, Fletcher és nem utolsó sorban én. Blanka egész nyugodt volt, pedig 5 kutyát kellett ring készre hoznia, majd felvezetnie!
Ügyesek voltunk, sikerült jó eredményeket szereznünk! Én mindkét nap CAC-ot kaptam, de a legügyesebb Bee volt, aki 2 CACIB, egy BOB, és egy res. BOG címet gyűjtött a 2 nap alatt. Gratulálunk! A móka kedvéért beneveztünk a Tenyésztési Nagydíjra is, öt kutya-öt lány felállásban, és az igen előkelő harmadik helyet sikerült megszereznünk (még a MEOE honlapján is ott vigyorgunk).
A kiállítás után közös mezei futás, majd a szálloda feldúlása következett, amit a helyiek egész jól bírtak. Az öt beardie mellett kínai kopaszkutyák, schnauzerek, spánielek, és még ki tudja milyen szerzetek is laktak ott. Ja, és persze néhány ember, kutya nélkül, de ezt máig nem értem!
Nagyon szép idő volt, a szőrtelen kétlábúak némelyike be is pirosodott. Vasárnap megismételtük a fésülködés-várakozás-körbefutás játékot, majd mindenki hazaindult.
Szerintem jó buli volt, az emberkölykök is jókat hancúroztak, főleg amikor megfelelő mennyiségű ragadós nyálkát (rágó, nyalóka, gumicukor) sikerült szerezniük. De most szerencsére Tamara nem ragasztotta a fejem tetejére a nyalókáját!


On two fantastic day Miskolc


Than offered, I report on the two-day Miskolc razzle-dazzle. On a Saturday in the morning, the 2 clockmaker we arrived onto the area of the university sports field after driving. All family members arrived around 9, according to a name Bee, Doris, Cromi, Fletcher and not in a last row I. Blanka whole was calm, though 5 dogs a ring was needed for ready one to send for, then to lead up!
We were smart, we managed to obtain good results! I got a CAC on both days and the most successful was Bee who won 2 CACIBs, one BOB, and a res. BOG during the 2 days. Congratulate! We entered for Tenyésztési Nagydíj for the mood of the fun, five kutya-five girl in an alignment, and the yes noble three we managed to get place (we are grinning at MEOE website there yet).
After the exhibition common field running, then the hotel's destruction came next, that the local ones whole well endured. Besides the five beardie Chinese Bold Dogs, Schnauzers, Spaniels, and other unknown species stayed there. Also, and of course some men, without a dog, but this I did not reach up to today!
Time was very beautiful, the hairless two-legged one some reddened. We repeated it on Sunday the fésülködés-várakozás-körbefutás game, everybody went home then.
A party was good according to me, the man kids good ones they gamboled, mainly when a suitable amount are sticky slime (chewing gum, lollipop, gumdrop) it managed to be obtained. But Tamara did not stick his lollipop on top of my head fortunately now!

2008. április 25., péntek

Kalandok Kelet-Európában

Az elmúlt időszak igencsak mozgalmas volt. Először néhány napot töltöttem a mamámnál, Mollynál Komáromban. Vele, és főleg a féltesómmal, Beevel sokat játszottam, rohangáltam, és bár betolakodó voltam, mégsem harapták le a fejemet, sőt igen kedves vendéglátónak bizonyultak. Komáromból (rövid Soproni kitérővel, ahol Cromi tesót szedtük össze) a távoli Bosznia-Hercegovinát kerestük fel. Az út hosszú volt, de megérte a fáradságot, hiszen mindketten (Cromi és én) megszereztük első bajnoki címünket, azaz B-H hősei (championjai) lettünk. A többi elért eredményt a „Kiállítások” rovatban megtaláljátok. Visszamentünk Komáromba, majd másnap az embercsaládom nagy örömére megérkeztem Budapestre. Láthatóan hiányoztam Nekik, de (noha Blankánál nagyon jól éreztem magam) be kell vallanom, Ők is hiányoztak nekem. Közös örömünket némi brassói aprópecsenyével koronáztuk meg (savanyút nem kértem).
Alighogy kipihentem magam újabb utazás következett, ezúttal Szerbiába mentünk, Kragujevacba. Ez volt életem első CACIB versenye, és gratulálhattok, mert sikerült megszereznem a címet. Amint a mellékelt fotó mutatja, ez azért eléggé fárasztó tevékenység!
Hétvégén Miskolcra készülünk, sokan jönnek a családból, egy panzióban fogunk aludni, szóval minden adott egy jó kis bulira. (Persze, ez is komoly dolog lesz, 2 CACIB, de bandában az is sokkal szórakoztatóbb!)


Adventures in Kelet-EurópaThe past period was rather busy. I spent some days at my mum first, in Mollynál Komárom. With him, and mainly with my half brother, Beevel I played much, I was running around, and my head was not bitten off after all although I was an intruder, indeed they proved to be a most kind host. From Komárom (with short Sopron one deviating where he is Cromi brother we gathered it up) we visited distant Bosnia. The road was long, but was worth the effort, since both of them (Cromi and I) we got our first championship title, that is B-H heroes (*championjai) our Latvian. The rest of the result gained the exhibitions you find it in a heading. We went back into Komárom, I arrived onto Budapest onto my man family's big joy following day then. They missed me visible, but (although myself felt it very well at Blanka) I have to admit it, I missed them. Our common joy some brassói we topped it with a change roast (I was not asking sour one).
Myself had a rest from it scarcely newer travel came next, we went into Serbia this time, Kragujevacba. This first CACIB competition was my life, and may congratulate, because I managed to get the title. This is a quite exhausting activity because of that as soon as the enclosed photo shows it!
We prepare for Miskolc on a weekend, many people come from the family, we will sleep in a guesthouse, onto a good little party given on all of them with a word. (Of course, this will be a serious thing, 2 CACIB, but in a gang it much more entertaining!)

2008. április 21., hétfő

Most komolyan: diszplázia szűrés és ami mögötte van

Lehet, hogy csodálkozni fogtok, de ma komoly dolgokról lesz szó. Diszplázia szűrésen voltam, ami nem igazán kellemes, (elaltatják és megröntgenezik az ebet) de a jó cél érdekében fontos. Gazasszonyom néhány ismerőse értetlenkedett: „ez is csak pénzszerzés az orvosoknak”, „a keverék kutya a jó, az mindig egészséges”, „a kiállítási kutyák csak a fajta leromlását és a beltenyészetet fokozzák”. Hát, én csak egy kutya vagyok, de úgy gondolom, hogy két szép, értékes, a fajta jegyeit elismerten hordozó és szűrt! kutya szerelméből egészségesebb és így hosszabb életű, boldogabb kutyák fognak születni, mint a szaporítók kenneljeiből kikerült kutyák. Hogy kik a szaporítók? Olyan, magukat tenyésztőnek tartó emberek, akiknek csak a mennyiség és nem a minőség a célja. A valódi tenyésztő hosszú évek tapasztalatait felhasználva a fajta nemesítésén munkálkodik, mind a küllem, mind a viselkedés, mind az egészség területén. Szóval, ha kiskutyát szeretnél, válassz a menhelyről, vagy elismert tenyésztőtől, aki személyes találkozás után meggyőz arról, hogy szereti, ismeri és érti az adott fajtát! Ha a fenti témáról többet szeretnél olvasni, itt megteheted!: olcsókutya


Now sincere: *diszplázia filtration and what there is behind it

May be, that you will be surprised, but today from serious things will be a word. I was Diszplázia on filtration, that not really pleasant, (they have it slept through and the dog is X-rayed) but in the interest of the good aim important. Some acquaintances of my weed woman uncomprehended: this only money-making for the doctors, the mix dog the good, it always healthy, the exhibition dogs increase the deterioration of the kind and the interbreeding simply. Back, I am only a dog, but I reckon that two are beautiful, valuable, the tickets of the kind acknowledged carrier and traditional Hungarian cloak! from the love of a dog healthier and in this manner with a longer life, happier dogs will be born, than the multiplying got out of his kennels dogs. That who the multiplying? Like that, people considering themselves a breeder, for who he is the quantity simply, and not the quality his aim. The real breeder is at work using the experiences of long years on the improvement by breeding of the kind, all the appearance, all the behaviour, all on the area of the health. Make a choice with a word if you would like a puppy from the hospice, or from an acknowledged breeder who is personal after an encounter convinces from that direction, how likes it, knows it and understands the given kind! If from the above topic you would like to read more, you may do it here!: Cheap dogs

2008. április 8., kedd

Kutyakozmetikusnál készültem Kalocsára

Korán keltem. Későn feküdtem. Közben pedig szépültem. Nyolc és fél órán át. Kevés nőnek adatik meg ez a kéj. Nyolc és fél órán át csak engem ápoltak-fésültek-szépítettek-simogattak itt. Komolyan mondom, ezért még a versenyre is megérte elmenni. Kalocsa persze messze van, és a sok autózás, zötykölődés, várakozás után senki nem csodálkozhat azon, hogy amint megérkeztünk sürgősen rohangálnom kellett a sáros-poros tájban. Ez persze nem tett jót a tökéletes toalettemnek, de a kedvem sokkal jobb lett. A felnőtt gazdik valahogy nem tudtak örülni az én örömömnek: jellemző. De az én gazdáim nem csak bosszankodnak, válaszuk is van a viháncolásomra. Úgy hívják: kefe. Nekiláttak, nohiszen.
Mire a csíny után újra elégedettek lettek a külcsínnel, már mehettem is az ítész elé. Egyedül voltam a korosztályomban, nem csoda, hogy én lettem a legszebb. Azt az ért tudnotok kell, hogy a CAC díj megítélése még akkor sem egyértelmű, ha egyedül van az ember kutyája, de én azért megkaptam. (Naná.) Nem mindenki ilyen szerencsés, lüke féltesóm például K2-t kapott (Az mi???), mert rendetlenkedett a kifutóban.
A legjobb az egészben az volt, hogy hatalmas banda gyűlt össze! Anya, tesó (ő is kapott CAC-ot), féltesók, gazdik, gyerekeik, barátaik és kutyák, kutyák, kutyák. Kalocsa kutyákkal kellemes kisváros.


I prepared for Kalocsa at a dog beautician


I give rise to it early. I lay on one being late. I became more beautiful though meanwhile. Are eight and a half through a clock. This pleasure is given to few women. Through eight and a half clocks only I ápoltak-fésültek-szépítettek-simogattak here (fishy). I say it sincere, because of this yet onto the competition was worth it to go away. Kalocsa is far of course, and the much driving, jolt, nobody may be surprised at it after waiting, that as soon as we arrived I had to run around in the muddy-dusty landscape urgent. This did not make good one of course for my perfect toilet, but my mood was much better. The adult gazdik they were not able to be glad about my joy somehow: feature. But my hosts not only vex, they have an answer onto me chortling. It is called in that manner: brush. They set about it, *nohiszen.
I may have gone already in front of the critic by the time they were satisfied with the external glamour again after the mischief. I was alone in my age group, not miracle, that I was me the most beautiful. It it understands you have to know about the fact that CAC is not the judgement of a prize yet then unambiguous, if the man has a dog alone, but I got to it because of that. (Yeah.) Not everybody so lucky, my cracked half brother for example K2-t got (What is that???), because he was misbehaving in the caddy.
The it was best in the whole one that a huge gang gathered! Mother, brother (he got CAC-*ot(t)), half brothers, gazdik, their children, their friends and dogs, dogs, dogs. Kalocsa is a pleasant small town with dogs.

2008. március 31., hétfő

Barátok, haverok, az esti falka

A nagy, esti falkaséta minden nap fél hétkor van. Gazdáink 13-15 éve ismerik egymást, hiszen mindenki a második generációt sétáltatja már. Amint ígértem, bemutatom Nektek a falka kutyatagjait.
A legjobb barátomat már említettem, ő Bandita, a fekete-ezüst törpeschnauzer kan. Bár kisebb, mint én, óriásiakat tudunk birkózni és rohangászni együtt. Sajnos a hátán nincs annyi szőr, mint nekem, így gyakran szorul ápolásra a nagyobb játékok után. Gazdasszonya, Erzsi az én pótgazdim, mikor az igaziak elutaznak. Nagyon szeret engem, de sajnos a kertjét is, ami nem egy 20 kilós virgonc eb ugrálására van kitalálva. Szóval, néhány nap vendégeskedés után bizony jelentős helyreállításra van szükség a virágok, répák, eprek és saláták között.
Állandó sétatárs Rozi, a német juhász keverék szuka, akivel állandó viszályaink vannak, amik nem komolyak, de lassan el kell döntenünk ki az úr, vagyis a domináns szuka a falkában (én). Persze, ha éppen nem a viszálykodással foglalkozunk, jókat rohangálunk, és kergetjük a pasikat.
Boby, az ír szetter kan az egyik, aki jól kergethető. Mi hárman kb. egyidősek vagyunk, Boby szintén sikeres a kiállításokon. Valódi neve Crawford Flicker of Hope , és 2007 legeredményesebb fiatal ír szetter kanja lett. De ettől még teljesen normális, jókat lehet vele a töltésen fel és le rohangálni.
Sajnos csak ritkán csatlakozik a bandához Folti, a border collie. Mondhat bárki bármit, a közös származás igenis számít. Nincs még egy kutya, akivel ilyen hasonló módon játszanánk, birkóznánk és szökellnénk. Vele lehet a legnagyobb kőröket rohanni, és a legjóízübbeket henteregni. Folti agilityzik, néha a kiállításokon is összefutunk és örülünk egymásnak.
Időnként felbukkan Döme, a golden retriver; Döne, a westie; Berci, a magyar vizsla; és Fidó, a boxer. A lényeg az, hogy a kutya (néhány sátoros ünneptől és ítéletidőtől eltekintve) soha nem sétál egyedül. De minél többen vagyunk, annál nagyobb a buli, és mint láttátok, rajtam kívül csak Rozi a szuka, így rajongó hódolókban sincs hiány.


Friends, pals, the evening pack


The big, an evening pack walk is afraid every day seven is. Our hosts' 13-15 years each other are known, since everybody makes the second generation be walking already. As soon as offered, I present the dog members of the pack to you. I mentioned my best friend already, he bandit, the coffee silver *törpeschnauzer boar. Although he is smaller, than I, we know enormous ones to wrestle and to run around together. There is not so much hair on his back unfortunately, than for me, needs nursing often after the bigger games in this manner. His housewife, Erzsi it I pótgazdim, when the real ones leave. Likes me very much, but unfortunately his garden, that not an onto the jumping of 20 kilogram livelily dogs he is found out. With a word, after some days of feasting really onto a considerable restoration there is need the flowers, carrots, strawberries and between lettuces. Constant walk companion Rozi, the Alsatian mix bitch, with who we have constant discords, which are not serious,, but we have to decide it slowly who the lord, that is the dominant bitch in the pack (I). Of course, if we do not deal with the discord just, good ones we are running around, and we drive the fellas. Boby, the setter Irish boar one, who well can be chased. We three people we are of the same age cca., Boby likewise successful on the exhibitions. His real name Crawford Flicker of Hope , and 2007 most fruitful young setters Irish were his boars. But from this yet totally normal, good ones may be with him on the filling up and down to run around. Joins the gang rarely simply unfortunately patch, the *border(bordűr) *collie(colié). Anybody may say anything, the common ancestry counts still. Is not yet on a very similar manner we would be playing, we would wrestle and we would leap. May be with him the biggest hearts to run, and the *legjóízübbeket(legjóízűbbeket, legjóízzőbbeket) to roll about. Patch *agilityzik, we bump into each other on the exhibitions sometimes and we are glad about each other. Döme pops up occasionally, the golden retriver; Döne, the westie; Berci, the Hungarian retriever; and Fidó, the *boxer(boxét, boxé). The essence it, that the dog (some sátoros disregarding a holiday and a tempest) is never walking alone. But at what we are in more, at it bigger the party, and than you saw it, apart from me only Rozi the bitch, there is not a fan in admirers in this manner deficiency.

Jeges Húsvét, büdös lányok

A Húsvét egy igazán kutyának való ünnep, legalábbis a sonkafőzés idején. Finom illatok szálltak, sonka, süti, kalács. Ezek ki is tartottak hétfőig, amikor magukat locsolóknak kiadó férfiemberek és férfipalánták bűzös vizeket öntöztek a család nőtagjainak fejére, és ez a borzalmas katymaz az első hajmosásig uralta a lakás légterét (hééé, kutya vagyok, nagyon érzékeny az orrom!). Különben kaptam sonkacsontot, rágcsákat és játékokat, állítólag a Nyuszitól, de akkor miért volt gazdaszaga a nyúlszag helyett? A főtt tojás is jó találmány, főleg mert én a sárgáját, Tamara pedig a fehérjét szereti - szóval testvériesen megosztoztunk. Csokit és sütit nem kapok, azt mondják nem kutyának való. Honnan tudják, mikor Ők nem is kutyák!? Na mindegy, a vacak idő ellenére szép Húsvét volt és én még a locsolkodást is megúsztam.


Icy Easter, stinking girls


The Easter an really for a dog truth holiday, at least on the time of the ham cooking. Delicate fragrances flew, ham, cookie, brioche. These lasted until a Monday when men giving themselves out to sprinklers and man seedlings are stinking waters were watered for the family's female members onto his head, and this the terrible *katymaz the first hair wash dominated the airspace of the flat (*hééé(gélé, élé, léé, hété), I am a dog, very sensitive my nose!). I got a ham-bone otherwise, *rágcsákat(rágcsálta, rágcsált, rácsékat) and games, supposed from the bunny, but why was his host smell instead of the rabbit smell then? The boiled egg good invention, dared mainly I the sárgáját, Tamara likes his white though - we divided fairly with a word. I do not get choc and cookie, it is said not for a dog truth. From where it is known when they are not dogs!? Na all the same, an Easter was beautiful despite the lousy time and I got away through sprinkling yet.

2008. március 17., hétfő

Egy kutyátlan kutyakiállítás

Mint tudjátok, szeptember végén, Tullnban kvalifikációt szereztem a birminghami Cruft's-ra. A Cruft's Anglia legnagyszabásúbb kutyakiállítása, ahol évente kb. 20000 kutya szépségét hasonlítják össze 4 napon keresztül. Képzeljétek el, mekkora buli lehet! A kiállítás egyébként (csak hogy műveltségemet és a témában való jártasságomat fitogtassam) az alapító, Charles Cruft után kapta a nevét, aki az 1880-as évektől szervezett kutya show-kat (igen, már akkoriban is éltek kutyák a világon, sőt Angliában is). Szóval itt volt ez a Cruft's. Gazdasszonyom és a tenyésztőm, Blanka hosszas tárgyalások után úgy határoztak, hogy kvalifikáció ide, kvalifikáció oda, Luna, vagyis hogy én itthon marad(ok). Mert hosszú az út, meg a repülő vagy a komp, és a minimum különös angol törvények! Tehát maradtam, amit nem is nagyon bántam, hiszen nem rajongok túlzottan az utazásért. (És ha jól tudom, az angol kutyák az utca másik oldalán közlekednek! Felettébb furcsa.) A gazdasszonyok, egészen pontosan Balti, Molly-Bee, Fletcher és az én nőgazdim azonban úgy döntöttek, (kvalifikáció nélkül!) hogy ők bizony megnézik maguknak, milyen is egy ilyen óriási buli. És így is tettek! Kutyákat, férjeket, gyerekeket hátrahagyva 3 napra Birminghambe repültek. Több, mint 370 beardie-t láttak, de véleményük szerint meg sem közelítették az itthon hagyott csodálatos ebeket. (Ez a véleményük teljesen érthető, bár külső szemlélő talán némi elfogultságot fedezhet fel mögötte) A Cruft's BIS egyébként Philippe, egy igen dekoratív fekete óriás schnauzer lett, másodikként az angol besorolás szerint pásztorkutyának számító!!! szamojéd végzett. (Tényleg furcsa ország!)
Itthon is hamarosan indul a kiállítási szezon, immár növendék osztályban fogok indulni. Igyekszem ügyes és gyönyörű lenni, de minden rajongói biztatást örömmel fogadok. Hajrá Luna!


A dogless dog show


Than you know it, on the end of a September, Tullnban I obtained qualification Birmingham Cruft's-*ra(a). Cruft's Anglia large-scale dog show, where he is cca. 20000 dog annually his beauty compare through 4 days. Imagine it, a how large a party may be! The exhibition anyway (only that my education and in the topic truth let me flaunt my expertise) the founder, received his name after Charles Cruft, who it is, from 1880 years a dog organized shows (yes, dogs lived on the world in those days already, indeed in England). This Cruft's was here with a word. My housewife and my breeder, Blanka they decided for him to be qualification after lengthy negotiations here, qualification there, Luna, that is that I at home marad(ok). Because the road is long, you are the airplane the ferry, and the at least strange English laws! So I was left over, that not too I regretted it very much, since I am not enthusiastic about the travel extremely. (And the English dogs are traveling on the street's other side if I know it well! Remarkable strange.) The housewives, entirely punctual Baltic, Molly-Bee, Fletcher and it I nőgazdim but they decided in that manner, (without qualification!) that they look at it for themselves really, what kind of an enormous party like this. And in this manner acts! Dogs, husbands, they flew into Birmingham onto 3 days leaving behind children. There were more than 370 beardies, but they were nowhere as marvelous as the dogs left home. (Their opinion is completely understandable although an independent observer may find it a little biased.) The Cruft's BIS is Philippe, a very decorative black giant schnauzer and the second is a samojed (who is a sheepdog by the English). [the translator gave up on the previous sentences :) so I had to help a little] (Really strange country!)
The exhibition season starts soon at home, already pupil I will run in a class. I am struggling along smart and beautiful to be, but I welcome all fan encouragement. Luna is finish!

Machine translation

The machine translation of some last articles is ready. Translation in progress... vote for continuation.
Néhány bejegyzés gépi fordítása elkészült. A többit csinálom... szavazz, hogy folytassam-e!

2008. február 26., kedd

Itt a tavasz!

Ez egészen fantasztikus! Ragyog a nap, langyos szellő lengedez, és az olvadó földből fenséges illatok szállnak a kutyaorr felé. Hát, ilyenkor minden más. A kertben őrizhetem a házat, napozhatok a frissen sarjadó gyepen, telefonkapcsolatban lehetek az utca többi ebével egész nap. Ez az igazi kutyaélet! (Persze, pozitív jelentéssel!) Szinte kedvem támadt verseket, de legalább néhány egyperces novellát írni.
Képzeljétek, a tatai séta elmaradt, Blanka (a tenyésztőm) beteg lett, így anyával és Bee-vel sem találkoztam. Csak Fletcher-rel, akiről hosszas számolgatás után kiderült, hogy nem is a féltesóm, hanem a féltesóm fia, szóval akkor, azt hiszem a félunokaöcsém (ha van ilyen, kutyáéknál mindenesetre van). Szóval, Fletcher-rel és az embercsaládjával sétáltunk a Hajógyári szigeten. Az emberkölykök is nagyon jól érezték magukat, valami túlméretes agility pályán őrjöngtek, amit ők játszótérnek neveztek. Végül is találó elnevezés. Mi, Fletcher-rel rohangáltunk, szaglásztunk, ismerkedtünk az ott bulizó kutyatömeggel. A kutya sem gondolta, hogy ennyi eb jár oda vasárnaponként. Persze, beardie-k csak mi ketten voltunk, de ez nem csoda, hiszen kivételes, ritka jószágok vagyunk! Fletcher (akit a gazdái időnként csak Gézának neveznek) most 10 hónapos, de már 2-3 centivel nagyobb, mint én. A feje meg akkora, hogy csak na! Azt hiszem, jó pasi lesz belőle, de a rokonság miatt nem udvarolhat nekem. Már nem tüzelek, de talán a tavasz (meg a korom, most vagyok 18 hónapos) teszi, hogy egyre jobban érdekelnek a csinos, lehetőleg szőrös kanok. Nem vagyok nagyon válogatós, jöhet fekete, szürke, fehér, vagy vörös, csak lehessen vele rohanni és henteregve rágni egymást. Kell ennél jobb móka?! Rajta, kedves rajongóim, Ti is találjatok megfelelően szőrös és csinos hentergőpartnert, és ki a szabadba, örüljünk a tavasznak!

He is the spring here!


This is fantastic entirely! The day glitters, a lukewarm breeze sways, and majestic fragrances fly towards the dog nose from the melting land. Back, at this time everything else. I may preserve the house in the garden, I may sunbathe on the lawn budding fresh, I may be a whole day in a telephone contact with the rest of the street's dogs. He is this real dog life! (Of course, with a positive meaning!) My mood arose quasi poems, but at least some egyperces to write a short story. Imagine, the Tata walk was canceled, Blanka (my breeder) ill Latvian, in this manner with a mother and Bee-*vel(vél, Vél, bel, bél) neither met. Only Fletcher-*rel(tel, tél, el, él), from who lengthy it turned out after totting up that he is not my half brother, but my half brother's son, with a word then, I believe it my half nephew (if is so, is whatever at dogs). With a word, Fletcher-*rel(tel, tél, el, él) and we were walking with his man family on Hajógyári szigeten. The man kids felt very well, something *túlméretes(túlméreted, túlméretés, túlmereted, túlmeretés) *agility they raved about an orbit, which they called a playground,. He is a name hitting home finally. We, Fletcher-*rel(tel, tél, el, él) we were running around, we tracked, we made the acquaintance of the dog mass having a party there. The dog did not think that this many dogs go there Sundays. Of course, *beardie-k we were two people simply, but this not miracle, since exceptional, we are rare stocks! Fletcher (who his hosts call Géza simply occasionally) now 10 monthly, but already with 2-3 centimetres bigger, than I. His head of that size, that only na! I believe it, a fella will be good from him, but may not court me because of the affinity. I do not fire already, but possibly the spring ( the soot, I am 18 now monthly) makes it, that increasingly better interest the pretty, may be hairy boars. I am not very finicky, coffee may come, grey, white, you are red, let it be possible to run simply with him and rolling about to chew each other. Better fun is needed at this?! On him, my kind fans, agree adequate hairy and pretty hentergőpartnert, and who into the free one, let us be glad about the spring!

2008. február 22., péntek

Visszatértem!

Hetek óta nem jutok számítógép közelébe, gazdasszonyom folyton ott ül, és valami államvizsgát emleget. Hétfőn azonban vidoran jött haza, hogy minden sikerült, nekem pedig szólt, hogy enyém a gép. Szóval itt vagyok.
Elsőként a tesómnak, Crominak szeretnék gratulálni, aki Belgrádban nagyon sikeres volt. Szép volt Cromi, büszke vagyok Rád! Gondolom Kalocsán találkozunk, és a ringbéli tennivalók mellett lesz időnk rohangálni is egyet.
Javul az idő, (de ezt Ti is látjátok, gondolom) egyre több időt tölthetek a kertben, a lüke szomszéd kutyával veszekedve. Szerintetek milyen gazda ad egy ebnek „Bolhás” nevet?! ( Hát ilyen emberek a szomszédaink!) Vasárnap klán kirándulás van betervezve a tatai tóhoz, majd beszámolok róla. Jön anya, Bee, és Fletcher (féltesók) is.
Azt is tervezem, hogy bemutatom Nektek a kutyacsaládomat, és a barátaimat is, amint lesz egy kis időm, mert higgyétek el, rengeteg dolga van egy testvér-második gyerek-házőrző-kiállítási példány feladatkört egy személyben ellátó ebnek, azaz nekem!

I recurred!


I do not manage to get since weeks into the neighbourhood of a computer, my housewife is sitting there constantly, and something keeps recalling state examination. On a Monday but came home jolly, that everything succeeded, told me that the machine is mine though. I am here with a word.
Firstly for my brother, Crominak I would love to congratulate, who was very successful in Belgrade. Cromi was beautiful, I am proud of you! I believe it on Kalocsa we meet, and running around will be our time beside the ring intestine agendas one.
The time improves, (but you see this, I believe it) I may load more time on one in the garden, quarreling with the cracked neighbouring dog. A what kind of host gives a flea name to a dog according to you?! ( Back people like this our neighbours!) On Sunday clan there is an excursion planning to the Tata lake, I report on him then. A mother comes, Bee, and Fletcher (half brothers) too.
I plan that I present my dog family to you, and my friends, dared as soon as I will have a little time believe it, a forest has a thing an testvér-második child watchdog exhibition copy for a dog supplying a range of duties in a person, that is for me!

2008. február 8., péntek

Szobafogság, magányos kutyaszív

Már megint panaszkodni fogok, de azért ne gondoljátok, hogy én egy morcos eb vagyok, csak mostanában így jönnek össze a dolgok. A panasz tárgya: szobafogság!!! Az elmúlt 2 hétben magányosan sétálok, nem vehetek részt az esti falka-buliban, sőt, ha csinos (és jelen állapotomban szinte mind nagyon csinos) kan felbukkan, még pórázra is teker a gazda! Valami tüzelést emlegetnek és , hogy már igazán befejezhetném. A tüzelés jó szó, elég pontosan írja le jelenlegi érzéseimet, melyekre csak egy kedves kan udvarlása lehetne a megoldás. De persze pont ezt nem hagyják! Hát milyen gazda az ilyen!? És azt is mondják, hogy büdös vagyok, pedig a legjobb márkájú kutyaparfümöt termelem, hiszen a hírek szerint a környék kanjai aléltam szaglásszák a séta helyeimet. Mindhiába. Gondoljatok sokat egy magányos kutyalányra, aki bezárva tölti napjait!

2008. január 23., szerda

IgenIgenIgen!

Ha rajtam múlna, hasvakarós apagazdi kaphatna éppen egy kupát mert úgy hasat vakarni, úgy dögönyözni ahogy ő, nem tud más senki. Hogy miért éppen kupát? Ó... hát csak úgy eszembe jutott... véletlenül... ahogy az ember kutyájának néha eszébe jutnak dolgok. Most éppen egy kupa. Szerintem örülne neki. Nekem úgy tűnik, hogy gyűjti a kupákat. Valami kártyázással van ez összefüggésben. Bridzs, vagy mi. Ülnek négyen az asztal körül és rémunalmasak. Nagynéha ezt itthon csinálják, az még elviselhető, mert akkor ahhoz vendég is kell, az meg mindig szórakoztató, de amúgy... A múltkor láttam egy bridzsversenyt. Azok ott mind nem normálisak. Ülnek egy teremben csendben és rettenetesen unatkoznak. Meg izzadnak (a szagok alapján). De miért??? Ja igen a kupa... szerteszét szaladtak a gondolataim mint egy rendetlen birkanyáj. Összeterelgetem. Tehát: és ezért az unatkozós üldögélésért apagazdi időnként kupákat kap. És láthatóan büszke rá. No, hát arra gondoltam, hogy a hasvakarásért is kaphatna kupát, hogy örüljön. Nekem úgy is van elég. Khm. Tegnap óta több mint neki... (höhö) Mert én, Én, ÉN Hungarian Junior Champion lettem 2007-ben!!! Juhhhéééééééé!!!! Meggondoltam. Mégsem adom a kupám. :)

2008. január 21., hétfő

Irgum-burgum és hipp-hipp-hurrá!


Kezdem az irgum-burgummal. Pénteken a felnőtt gazdik készülődtek valahová, és közben valami klubvacsorát emlegettek. Mivel nem golfoznak és nem vitorláznak, ez csak az én klubom lehetett, vagyis az Angol Pásztorkutya Klub!! És tényleg, kiderült, hogy az éves díjkiosztó vacsorára hivatalosak. Ők!? Miért nem én? Hát ők gyűjtötték a Club Star cím eléréséhez szükséges pontokat? Ők fürödtek, szépültek alkalmanként 4-5 órát? Ők futottak körbe-körbe ahányszor a bíró akarta? Hát nem! Ez mind én voltam, én, akit most itthon hagytak, esti hasvakargatás és vacsora nélkül. (Na, jó, azért a szokásos lazacos tápomat megkaptam) Szóval, Tamara (akit szintén nem vittek magukkal) és én Erzsi felügyelete alatt töltöttük az estét. Ő nagyon kedves, a barátom, Bandita gazdája. Családunkban pótmama és pótgazda szerepben szokott tevékenykedni.
Visszatérve a vacsorára. Magam és a többi díjazott kutya nevében javaslataim a további évekre a következők:


 • A kutyáknak külön teremben hasonló minőségű vacsorát szolgáljanak fel.


 • Előtte és utána szakképzett, kutyarajongó személyzet gondoskodjon a szórakoztatásunkról.


 • Séta, játék, sok hasvakargatás, finom csemegék osztása minden jelenlévő eb számára.


 • Tánc, agility, birkák igény szerint, kifulladásig.

Most néhány szó a hipp-hipp-ről. Gazdáim elégedetten tértek haza a vacsoráról, és nem csak a buli miatt. A Black Cooper klán (tudom, hogy kennel, de így sokkal elegánsabb) 6 kupát és egy kristályszobrot szerzett! Én, azaz Black Cooper Cartahena fiatal Club Star szuka lettem. Persze, a kutya tudja magáról, hogy szép, és utolérhetetlen, de ezt néha jó írásban is megkapni. Szóval nagyon büszke vagyok a kutyacsaládomra és persze magamra is. Jók vagyunk (és gyönyörűek).

  2008. január 9., szerda

  Igenis, ér a nevem!

  Képzett infokutya lévén jelentős mértékű kíberküzdelembe keveredtem édes jó anyámmal. Nem mesélném, ha nem nyertem volna. De bizonyára hagyta magát (hehe). Mert a kérdés örökérvényű: kinek a bolgja/honlapja/képtára legyen az első a találati listán, ha beírják a nevemet a google-ba? Ha te is csak ugatod a kereső-marketinget, akkor megmagyarázom: Tegnap még a nevemre anyám honlapja jött fel elsőnek (meg némi káposztaszag). Ma már az én honlapom az első. Mert jó vagyok. Na megyek aludni, erre a nagy izgalomra pihenni kell egyet (és álmomban majd káposztázunk Tamarával).