2008. április 25., péntek

Kalandok Kelet-Európában

Az elmúlt időszak igencsak mozgalmas volt. Először néhány napot töltöttem a mamámnál, Mollynál Komáromban. Vele, és főleg a féltesómmal, Beevel sokat játszottam, rohangáltam, és bár betolakodó voltam, mégsem harapták le a fejemet, sőt igen kedves vendéglátónak bizonyultak. Komáromból (rövid Soproni kitérővel, ahol Cromi tesót szedtük össze) a távoli Bosznia-Hercegovinát kerestük fel. Az út hosszú volt, de megérte a fáradságot, hiszen mindketten (Cromi és én) megszereztük első bajnoki címünket, azaz B-H hősei (championjai) lettünk. A többi elért eredményt a „Kiállítások” rovatban megtaláljátok. Visszamentünk Komáromba, majd másnap az embercsaládom nagy örömére megérkeztem Budapestre. Láthatóan hiányoztam Nekik, de (noha Blankánál nagyon jól éreztem magam) be kell vallanom, Ők is hiányoztak nekem. Közös örömünket némi brassói aprópecsenyével koronáztuk meg (savanyút nem kértem).
Alighogy kipihentem magam újabb utazás következett, ezúttal Szerbiába mentünk, Kragujevacba. Ez volt életem első CACIB versenye, és gratulálhattok, mert sikerült megszereznem a címet. Amint a mellékelt fotó mutatja, ez azért eléggé fárasztó tevékenység!
Hétvégén Miskolcra készülünk, sokan jönnek a családból, egy panzióban fogunk aludni, szóval minden adott egy jó kis bulira. (Persze, ez is komoly dolog lesz, 2 CACIB, de bandában az is sokkal szórakoztatóbb!)


Adventures in Kelet-EurópaThe past period was rather busy. I spent some days at my mum first, in Mollynál Komárom. With him, and mainly with my half brother, Beevel I played much, I was running around, and my head was not bitten off after all although I was an intruder, indeed they proved to be a most kind host. From Komárom (with short Sopron one deviating where he is Cromi brother we gathered it up) we visited distant Bosnia. The road was long, but was worth the effort, since both of them (Cromi and I) we got our first championship title, that is B-H heroes (*championjai) our Latvian. The rest of the result gained the exhibitions you find it in a heading. We went back into Komárom, I arrived onto Budapest onto my man family's big joy following day then. They missed me visible, but (although myself felt it very well at Blanka) I have to admit it, I missed them. Our common joy some brassói we topped it with a change roast (I was not asking sour one).
Myself had a rest from it scarcely newer travel came next, we went into Serbia this time, Kragujevacba. This first CACIB competition was my life, and may congratulate, because I managed to get the title. This is a quite exhausting activity because of that as soon as the enclosed photo shows it!
We prepare for Miskolc on a weekend, many people come from the family, we will sleep in a guesthouse, onto a good little party given on all of them with a word. (Of course, this will be a serious thing, 2 CACIB, but in a gang it much more entertaining!)