2009. február 23., hétfő

Hó-hó-hó!

Éljen, banzai, bravó és hipp-hipp-hurrá! Óriási (kutyatérdig érő) hó esett Zuglóban. Minden fehér, hideg és nedves. Lehet nyalakodni, rohangálni, hemperegni... És én már a tavaszt vártam.
Este hatalmas falkabuli várható, szánkózó gyerekekkel tarkítva. Már Tamarát is nagyon várom az oviból, hógolyózni és hóangyalozni. Alig bírok magammal, olyan izgalmas ez a fehér világ!

Snow snow snow!

Let him live, banzai, bravo and hipp-hipp-hurrá! Enormous (to a dog knee worth) snow fell in Zugló. Everything is white, cold and wet one. May be to neck, to run around, to roll about... És I waited for the spring already.
In the evening huge pack party interspersed with expected, children going by sledge. I wait for Tamara very much already from the kindy, to throw snowballs and hóangyalozni. I manage to restrain myself hardly, so exciting this white world!

2009. február 22., vasárnap

3000

Megvan a 3000. olvasóm. Mindenkinek köszönöm, magamnak pedig gratulálok!
Egyébként nincs sok újság. Havas/jeges/lucskos/nagyon hideg/tavaszias idő váltja egymást akár egy napon belül is. Falkázom, pihenek, játszom, eszem, végzem a dolgom, mint minden rendes kutya. Lemondtam a szalvéta hajtogatásról. Kiderült, hogy szeretem a fánkot (lekvár nélkül), és nem szeretem a sült gesztenyét. Lassan kellene tüzelnem (gazdasszonyom szerint), hogy ne csússzon bele a kiállítási szezonba. Jöhetne már a tavasz!

3000

My 3000. reader is found. I say thank you for it to everybody, I congratulate myself though!
There is not much newspaper anyway. Snow-capped mountain/icy/slushy/intense cold/springlike time changes each other even inside a day. Falkázom, I rest, I am playing, my reason, I make it my thing, than all neat dogs. I resigned the napkin from folding. It turned out that I like the doughnut (without jam), and I do not like the roast chestnut. I should fire slowly (my housewife), how he should not slide into the exhibition season. The spring could come already!

2009. február 17., kedd

Fantasztikus ajándékok

Majdnem elfelejtettem egy fontos dolgot! A Klubvacsoráról gazdiék klassz ajándékokkal tértek haza, amolyan "utókarácsonyként". Cromi tesóéktól mindenki saját fotójával ékesített bögrepárt kapott (kutyafotókkal persze). Tamara megszerezte az egyiket, én pedig jeleztem, hogy a másikat szívesen használnám a tejecskémhez, de szerintem a gazdasszonyom lenyúlja. Ő tényleg több tejet iszik.
Blankától minden eb egy szépen bekeretezett rajzot kapott, ami egy-egy jól sikerült fotóról készült. Nagyon tetszik, igazán találó, de mondanom sem kell, nem az én alvópárnám fölé került, hanem a gazdiék szobájába! Kénytelen leszek fénymásolni!

Fantastic gifts

I forgot an important thing almost! From the club dinner gazdiék they returned home with stunning gifts, as subsequent Christmas such. Cromi got a mug pair ornamented with everybody's own photo from brothers (with dog photos of course). Tamara got one, though I indicated that I would use the other one for my milk with pleasure, but my housewife nicks it according to me. He drinks more milk really.
From Blanka all dogs an received a framed drawing, which some is, nicely was made of a successful photo well. Very much likes, really apt, but to say neither is needed, did not get above my sleeping pillow, but the gazdiék his room! I will be obliged to photocopy!

2009. február 16., hétfő

Irgum-burgum és hipp-hipp-hurrá! 2.

Amióta blogot írok, sokat hallottam a média hatalmáról. Tehát vagy én vagyok kicsi pont a világban, vagy az Angol Pásztorkutya Klub vezetősége nem olvassa a blogomat!
Hogy miről van szó?
2008. január 21-én részletesen kifejtettem véleményemet a kutya-nélküli-klubvacsoráról, és azt hiszem elég konkrét javaslatokat tettem a kutyák bevonásának módjára.
És mi történt? Semmi. Abszolút semmi. Vagyis a gazdik megint nélkülünk buliztak, vacsoráztak, tomboláztak és osztogatták a MI kupáinkat! Azt hiszem feladom, hogy megreformáljam az ősi rendszert, beszélhetek én Ezeknek. Ennyit az irgum-burgumról.
A hipp-hipp pedig még hurrásabb, mint tavaly! 13x hívtak Black Cooper gazdit az elimerésekért (csak azért nem 14x, mert Balti féltesó InterChampion címe valahogy kimaradt a listáról!).
Én Klubsztár szuka lettem 2008-ban, a Black Cooper kennel Klubsztár tenyészet címet kapott, Molly anya Klubsztár tenyészszuka lett, Cromi tesó Klubsztár kan. ( a teljes lista a Család linken megtekinthető)
Fletcher akkora vándorserleget kapott, amelyik magasabb, mint Ő, és ez nem semmi! Hogy miért kapta? Mert Ő lett a legeredményesebb angol pásztorkutya 2008-ban!
Azt hiszem minden okom megvan büszkének lenni a családomra!

Irgum-burgum and hipp-hipp-hurrá! 2.

I heard about the media's power a lot since I write a blog. So you are me I am a small dot in the world, you are it Angol Pásztorkutya Klub management does not read my blog!
That from what there is a word?
2008. January I gave my opinion in detail on 21 the kutya-nélküli-klubvacsoráról, and I believe it I put rather actual proposals onto the manner of the withdrawal of the dogs.
And what happened? Nothing. Absolute nothing. That is the gazdik they were having a party without us again, had supper, played tombola and our cups were distributed! I believe it I give it up, I may talk to these in order to reform the ancient system. This much the irgum-burgumról.
The hipp-hipp though yet hurrásabb, than last year! 13x called in Black Cooper gazdit the elimerésekért (only because of that not 14x, because InterChampion title is a Baltic half brother somehow was left out from the list!).
I club star I was a bitch in 2008, Black Cooper kennel club star a culture received a title, Molly mother club star tenyészszuka Latvian, Cromi brother club star boar. ( the full list the family fishily can be observed)
Fletcher the one that is taller got challenge cup of that size, than he, and this not nothing! What did he get it for how? Because he was the most fruitful English sheepdog in 2008!
I believe it proud one has all of my reasons to be my family!

2009. február 11., szerda

Hóangyal

Már megint esett egy kis hó, sajnos tényleg csak kicsi. Arra elég volt, hogy bőrig ázzunk, hógolyózzunk, "ki tud több hópihét a nyelvével elkapni ?" játékot játszunk. Ebben azért némi előnyt élveztem a kétlábúakkal szemben. Tamara megtanított hóangyalt készíteni, de az Övé kicsit angyalosabb formájú lett. Én is lelkesen fetrengtem a hátamon, de vagy nem vagyok alkalmas erre a játékra, vagy a kutya-angyalok formátlan, kövérkés lények. A lényeg, hogy jól mulattunk.

Snow angel

A little snow fell again already, unfortunately really only small. In that direction there were enough in order for us to get drenched to the skin, let us be throwing snowballs, who can catch more snowflakes with his language ? we play a game. I enjoyed some benefit opposite the two-legged one because of that in a dog. Tamara taught a snow angel to prepare, but that of the belt was with a somewhat angel form. I was wallowing in my back enthusiastically, but or I am not fit for this game, or the dog angels shapeless, plump beings. The essence that we had fun well.

2009. február 8., vasárnap

Sikeres lengyel túra

Hajnali fél háromkor indultunk, este fél hétkor értünk haza. Utaztunk 1100 kilómétert, fésülködtünk kicsit, futottunk pár kört a ringben. És szereztem egy új CACIB-címet!
Nagyon elfáradtam, de szerintem megérte, aranyérmem eddig még nem volt.
Köszi a szurkolást, működött.
Elmentem aludni.

Successful Polish tour


Dawn half our starting, an evening are afraid at the time of seven for us at the time of three home. We traveled 1100 kilo metres, we combed our hair a little bit, we ran a couple of circles in the ring. And I obtained a new CACIB title!
I got tired very much, but was worth it according to me, I did not have a gold medal yet till now.
Köszi the pitching, worked.
I went away to sleep.

2009. február 7., szombat

Kutyaszőr

Tegnap kozmetikusnál voltam, szóval most pihe-puha, illatos és repkedő szőrű vagyok. Meg persze csinos is. Szerintem. Az ismerősök szerint is. A kérdés már csak az, hogy mit fog gondolni a lengyelországi bíró holnap! Ugyanis hosszú útra indulunk Cromi tesóval hajnalban, meghódítani Apa hazáját. Tudjátok, apai ágon lengyel származásúak vagyunk, úgyhogy félig-meddig hazai pálya lesz. Hogy ez előny, vagy hátrány az holnapra kiderül. Szurkoljatok nekünk!
Tegnap újdonságot tanultam, megosztom Veletek is. A kifésült szőröm (és a szintén Andinál szépülő Balti féltesóé is) továbbhasznosításra kerül. Nem, nem pulóver és nem is subaszőnyeg készül belőle, hanem menyét riasztóként fog működni, padlásokon. Örülök, hogy újabb területen lehetek hasznos. Rettegjetek menyétek!

Dog hair

I was at a beautician yesterday, with a word now pihe-puha, I am with fragrant and flittering hair. Of course pretty. According to me. According to the acquaintances. It is the question already only what the Poland judge will believe tomorrow! We are ready for a long journey Cromi with a brother at dusk, to conquer a father's homeland. You know it, we are with Polish ancestry on a paternal branch, so that an orbit will be domestic quasi. That this benefit, you are a disadvantage it onto tomorrow it lightens up. Cheer us on.
I learned a novelty yesterday, I share it with you. My combed hair (and that of a Baltic half brother becoming more beautiful at Andi on that of the level) utilizing is found. Not, not sweater and not too shepherd's cloak carpet is made of him, but will work as one alarming his daughter-in-law, on attics. I am glad that I may be useful on a newer area. Be terrified menyétek!

2009. február 2., hétfő

Google

Képzeljétek, a Google megtanult magyarul! Ezután minden kedves barátom, rokonom, ismerősöm lefordíthatja a gondolataimat. Az angol fordítást továbbra is megteszem a lustábbak helyett. Valamiért az első mondatban ragaszkodik saját anyanyelvéhez.

Google

Imagine, Google learned English! Then all our friends, relatives, friends translate my thoughts. The English translation will continue to take the place of lustábbak. For some, the first sentence, insists that his own language

Google

Predstavte si, že Google sa naučil anglicky! Potom všetkých našich priateľov, príbuzných, priateľov preložiť moje myšlienky. V anglickom preklade sa bude aj naďalej na mieste lustábbak. Na niektoré sa prvá veta, trvá na tom, že jeho vlastný jazyk.

Google

Wyobraź sobie, Google uczony angielski! Następnie wszystkich naszych przyjaciół, krewnych, przyjaciół tłumaczyć moje myśli. Tłumaczenie na język angielski będzie nadal zajmuje miejsce lustábbak. Dla niektórych, zdanie pierwsze, utrzymuje, że jego własnym języku.

Google

Φανταστείτε, το Google έμαθε αγγλικά! Τότε όλοι μας, τους φίλους, τους συγγενείς, φίλους μεταφράζει τις σκέψεις μου. Η αγγλική μετάφραση θα συνεχίσει να πάρει τη θέση του lustábbak. Για ορισμένους, η πρώτη περίοδος, επιμένει ότι η δική του γλώσσα.

2009. február 1., vasárnap

Új munkakör

Tudjátok, eddig is sok területen működtem: családi kutya, házőrző, hobbivadász, blogger, testvérpótlék, kiállítási eb. A héten különleges felkérést kaptam, egy ifjú, 3,5 hónapos szálkásszőrű tacskót kellene szocializálni, azaz bevezetni a kutyatársadalom szabályaiba.
Az eb neve Bagó, gazdáim régi ismerősei a tulajdonosok. Bagó egyke, azaz testvér nélkül élt, szóval igencsak kevés ismerettel rendelkezik a "kutyaságról".
Először a sétaterületen találkoztunk, rémült volt, de ez érthető - kisebb, mint az én fejem. Mikor látta, hogy nem eszem meg (mért enném) egyre bátrabb lett, a végén még szabadon is engedtük. Mivel mindenhova követett, mint tanítóját, nem volt gond, bármikor visszavezettem a gazdijához.
Másnap meglátogattam, így az ő kertjükben rohangáltunk. Itt már néha olyan szemtelen volt, (rám ugrált, ugatott és a fülemet húzta!) hogy rá kellett szólnom, a gazdija örömére: "valamikor meg kell tanulnia viselkedni"-mondta.
Bagó tehát jó úton halad a "kutyásodási" úton, még kicsit nő, és csatlakozik az esti falkához. Ott majd vigyázok rá, és tovább okítom.

New scope of activities

You know it, I worked on many areas till now: family dog, watchdog, hobby hunter, blogger, sibling surrogate, exhibition dog. I received a special invitation on the week, a youngster, 3,5 monthly szálkásszőrű dachshund would be needed to socialize, that is to introduce into the dog society's rules. The name of the dog the old acquaintances of chewing tobacco, my hosts the proprietors. Chewing tobacco only child, that is lived without a sibling, takes action on the caddishness with rather little knowledge with a word. We met on the walk area first, was frightened, but this understandable - smaller, than my head. How I do not eat it when he saw it (measured I would eat it) increasingly braver Latvian, we set it free on his end. Since he delegated everywhere, than his schoolmaster, there was not a trouble, I drove back any time the gazdijához. I visited following day, we were running around in their garden in this manner. Was so cheeky sometimes already here, (jumped onto me, barked and pulled my ear!) that I had to admonish him, the gazdija his joy: has to learn to behave sometime-said it. Chewing tobacco so is on his way on the dog road, grows small one yet, and joins the evening pack. I look him after then there, and educate.