2008. március 31., hétfő

Barátok, haverok, az esti falka

A nagy, esti falkaséta minden nap fél hétkor van. Gazdáink 13-15 éve ismerik egymást, hiszen mindenki a második generációt sétáltatja már. Amint ígértem, bemutatom Nektek a falka kutyatagjait.
A legjobb barátomat már említettem, ő Bandita, a fekete-ezüst törpeschnauzer kan. Bár kisebb, mint én, óriásiakat tudunk birkózni és rohangászni együtt. Sajnos a hátán nincs annyi szőr, mint nekem, így gyakran szorul ápolásra a nagyobb játékok után. Gazdasszonya, Erzsi az én pótgazdim, mikor az igaziak elutaznak. Nagyon szeret engem, de sajnos a kertjét is, ami nem egy 20 kilós virgonc eb ugrálására van kitalálva. Szóval, néhány nap vendégeskedés után bizony jelentős helyreállításra van szükség a virágok, répák, eprek és saláták között.
Állandó sétatárs Rozi, a német juhász keverék szuka, akivel állandó viszályaink vannak, amik nem komolyak, de lassan el kell döntenünk ki az úr, vagyis a domináns szuka a falkában (én). Persze, ha éppen nem a viszálykodással foglalkozunk, jókat rohangálunk, és kergetjük a pasikat.
Boby, az ír szetter kan az egyik, aki jól kergethető. Mi hárman kb. egyidősek vagyunk, Boby szintén sikeres a kiállításokon. Valódi neve Crawford Flicker of Hope , és 2007 legeredményesebb fiatal ír szetter kanja lett. De ettől még teljesen normális, jókat lehet vele a töltésen fel és le rohangálni.
Sajnos csak ritkán csatlakozik a bandához Folti, a border collie. Mondhat bárki bármit, a közös származás igenis számít. Nincs még egy kutya, akivel ilyen hasonló módon játszanánk, birkóznánk és szökellnénk. Vele lehet a legnagyobb kőröket rohanni, és a legjóízübbeket henteregni. Folti agilityzik, néha a kiállításokon is összefutunk és örülünk egymásnak.
Időnként felbukkan Döme, a golden retriver; Döne, a westie; Berci, a magyar vizsla; és Fidó, a boxer. A lényeg az, hogy a kutya (néhány sátoros ünneptől és ítéletidőtől eltekintve) soha nem sétál egyedül. De minél többen vagyunk, annál nagyobb a buli, és mint láttátok, rajtam kívül csak Rozi a szuka, így rajongó hódolókban sincs hiány.


Friends, pals, the evening pack


The big, an evening pack walk is afraid every day seven is. Our hosts' 13-15 years each other are known, since everybody makes the second generation be walking already. As soon as offered, I present the dog members of the pack to you. I mentioned my best friend already, he bandit, the coffee silver *törpeschnauzer boar. Although he is smaller, than I, we know enormous ones to wrestle and to run around together. There is not so much hair on his back unfortunately, than for me, needs nursing often after the bigger games in this manner. His housewife, Erzsi it I pótgazdim, when the real ones leave. Likes me very much, but unfortunately his garden, that not an onto the jumping of 20 kilogram livelily dogs he is found out. With a word, after some days of feasting really onto a considerable restoration there is need the flowers, carrots, strawberries and between lettuces. Constant walk companion Rozi, the Alsatian mix bitch, with who we have constant discords, which are not serious,, but we have to decide it slowly who the lord, that is the dominant bitch in the pack (I). Of course, if we do not deal with the discord just, good ones we are running around, and we drive the fellas. Boby, the setter Irish boar one, who well can be chased. We three people we are of the same age cca., Boby likewise successful on the exhibitions. His real name Crawford Flicker of Hope , and 2007 most fruitful young setters Irish were his boars. But from this yet totally normal, good ones may be with him on the filling up and down to run around. Joins the gang rarely simply unfortunately patch, the *border(bordűr) *collie(colié). Anybody may say anything, the common ancestry counts still. Is not yet on a very similar manner we would be playing, we would wrestle and we would leap. May be with him the biggest hearts to run, and the *legjóízübbeket(legjóízűbbeket, legjóízzőbbeket) to roll about. Patch *agilityzik, we bump into each other on the exhibitions sometimes and we are glad about each other. Döme pops up occasionally, the golden retriver; Döne, the westie; Berci, the Hungarian retriever; and Fidó, the *boxer(boxét, boxé). The essence it, that the dog (some sátoros disregarding a holiday and a tempest) is never walking alone. But at what we are in more, at it bigger the party, and than you saw it, apart from me only Rozi the bitch, there is not a fan in admirers in this manner deficiency.

Jeges Húsvét, büdös lányok

A Húsvét egy igazán kutyának való ünnep, legalábbis a sonkafőzés idején. Finom illatok szálltak, sonka, süti, kalács. Ezek ki is tartottak hétfőig, amikor magukat locsolóknak kiadó férfiemberek és férfipalánták bűzös vizeket öntöztek a család nőtagjainak fejére, és ez a borzalmas katymaz az első hajmosásig uralta a lakás légterét (hééé, kutya vagyok, nagyon érzékeny az orrom!). Különben kaptam sonkacsontot, rágcsákat és játékokat, állítólag a Nyuszitól, de akkor miért volt gazdaszaga a nyúlszag helyett? A főtt tojás is jó találmány, főleg mert én a sárgáját, Tamara pedig a fehérjét szereti - szóval testvériesen megosztoztunk. Csokit és sütit nem kapok, azt mondják nem kutyának való. Honnan tudják, mikor Ők nem is kutyák!? Na mindegy, a vacak idő ellenére szép Húsvét volt és én még a locsolkodást is megúsztam.


Icy Easter, stinking girls


The Easter an really for a dog truth holiday, at least on the time of the ham cooking. Delicate fragrances flew, ham, cookie, brioche. These lasted until a Monday when men giving themselves out to sprinklers and man seedlings are stinking waters were watered for the family's female members onto his head, and this the terrible *katymaz the first hair wash dominated the airspace of the flat (*hééé(gélé, élé, léé, hété), I am a dog, very sensitive my nose!). I got a ham-bone otherwise, *rágcsákat(rágcsálta, rágcsált, rácsékat) and games, supposed from the bunny, but why was his host smell instead of the rabbit smell then? The boiled egg good invention, dared mainly I the sárgáját, Tamara likes his white though - we divided fairly with a word. I do not get choc and cookie, it is said not for a dog truth. From where it is known when they are not dogs!? Na all the same, an Easter was beautiful despite the lousy time and I got away through sprinkling yet.

2008. március 17., hétfő

Egy kutyátlan kutyakiállítás

Mint tudjátok, szeptember végén, Tullnban kvalifikációt szereztem a birminghami Cruft's-ra. A Cruft's Anglia legnagyszabásúbb kutyakiállítása, ahol évente kb. 20000 kutya szépségét hasonlítják össze 4 napon keresztül. Képzeljétek el, mekkora buli lehet! A kiállítás egyébként (csak hogy műveltségemet és a témában való jártasságomat fitogtassam) az alapító, Charles Cruft után kapta a nevét, aki az 1880-as évektől szervezett kutya show-kat (igen, már akkoriban is éltek kutyák a világon, sőt Angliában is). Szóval itt volt ez a Cruft's. Gazdasszonyom és a tenyésztőm, Blanka hosszas tárgyalások után úgy határoztak, hogy kvalifikáció ide, kvalifikáció oda, Luna, vagyis hogy én itthon marad(ok). Mert hosszú az út, meg a repülő vagy a komp, és a minimum különös angol törvények! Tehát maradtam, amit nem is nagyon bántam, hiszen nem rajongok túlzottan az utazásért. (És ha jól tudom, az angol kutyák az utca másik oldalán közlekednek! Felettébb furcsa.) A gazdasszonyok, egészen pontosan Balti, Molly-Bee, Fletcher és az én nőgazdim azonban úgy döntöttek, (kvalifikáció nélkül!) hogy ők bizony megnézik maguknak, milyen is egy ilyen óriási buli. És így is tettek! Kutyákat, férjeket, gyerekeket hátrahagyva 3 napra Birminghambe repültek. Több, mint 370 beardie-t láttak, de véleményük szerint meg sem közelítették az itthon hagyott csodálatos ebeket. (Ez a véleményük teljesen érthető, bár külső szemlélő talán némi elfogultságot fedezhet fel mögötte) A Cruft's BIS egyébként Philippe, egy igen dekoratív fekete óriás schnauzer lett, másodikként az angol besorolás szerint pásztorkutyának számító!!! szamojéd végzett. (Tényleg furcsa ország!)
Itthon is hamarosan indul a kiállítási szezon, immár növendék osztályban fogok indulni. Igyekszem ügyes és gyönyörű lenni, de minden rajongói biztatást örömmel fogadok. Hajrá Luna!


A dogless dog show


Than you know it, on the end of a September, Tullnban I obtained qualification Birmingham Cruft's-*ra(a). Cruft's Anglia large-scale dog show, where he is cca. 20000 dog annually his beauty compare through 4 days. Imagine it, a how large a party may be! The exhibition anyway (only that my education and in the topic truth let me flaunt my expertise) the founder, received his name after Charles Cruft, who it is, from 1880 years a dog organized shows (yes, dogs lived on the world in those days already, indeed in England). This Cruft's was here with a word. My housewife and my breeder, Blanka they decided for him to be qualification after lengthy negotiations here, qualification there, Luna, that is that I at home marad(ok). Because the road is long, you are the airplane the ferry, and the at least strange English laws! So I was left over, that not too I regretted it very much, since I am not enthusiastic about the travel extremely. (And the English dogs are traveling on the street's other side if I know it well! Remarkable strange.) The housewives, entirely punctual Baltic, Molly-Bee, Fletcher and it I nőgazdim but they decided in that manner, (without qualification!) that they look at it for themselves really, what kind of an enormous party like this. And in this manner acts! Dogs, husbands, they flew into Birmingham onto 3 days leaving behind children. There were more than 370 beardies, but they were nowhere as marvelous as the dogs left home. (Their opinion is completely understandable although an independent observer may find it a little biased.) The Cruft's BIS is Philippe, a very decorative black giant schnauzer and the second is a samojed (who is a sheepdog by the English). [the translator gave up on the previous sentences :) so I had to help a little] (Really strange country!)
The exhibition season starts soon at home, already pupil I will run in a class. I am struggling along smart and beautiful to be, but I welcome all fan encouragement. Luna is finish!

Machine translation

The machine translation of some last articles is ready. Translation in progress... vote for continuation.
Néhány bejegyzés gépi fordítása elkészült. A többit csinálom... szavazz, hogy folytassam-e!