2008. június 8., vasárnap

Vadászni jó!

Akárcsak Ti, kedves rajongó olvasóim, én is tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy pásztorkutyának születtem. A pásztorkutya pedig nem vadászkutya. Akkor most miről is írok?! Arról, hogy birkák ide, birkák oda, én, azaz Luna (született Black Cooper Cartahena) imádok vadászni. Persze, kérdezhetnétek, hogy a méltán felkapott, zöldövezeti Zuglóban mire is lehet vadászni. Sok mindenre. Kezdjük a talán kicsit kommersznek számító macskákkal, ugyanis belőlük csak a közvetlen szomszédomban (azaz Bolhás kolléga birtokán) minimum 10 darab éldegél. A macska nem egy okos állat, március óta nem tanulták meg, hogy napjaim nagy részét azóta a kertben töltöm, és igen szívesen megkergetem őket. Különben az is lehet, hogy élvezik a bulit!
A másik nagy zsákmánycsoport a madarak. Galambok, gerlék, verebek, szarkák, és főleg télen a dolmányos varjak. Aki még nem tette, próbálja ki, micsoda élvezet becserkészni, kúszva-mászva megközelíteni egy csapat szárnyast. Szárnyas! Hát itt a probléma lényege. Akinek szárnya van, az repülni is tud általában. Nekem nincs. Tanulság: mindig hoppon maradok, bár fajtám szelíd jellemvonásainak hordozójaként ez nem is olyan nagy tragédia. Azt hiszem én lennék a legszomorúbb, ha egyszer véletlenül elkapnék valakit. De ez a veszély nem nagyon fenyeget, szóval továbbra is békés sportként űzhetem a vadászatot, nem téve kárt Zugló változatos állatvilágában.

Hunting is good!


Just like you, my kind fans, I clearly know, that I was born as a sheepdog. The sheepdog is not a hunting dog though. What I write about now then?! From that direction, that sheep here, sheep there, I, Luna (born Black Cooper Cartahena) I love to hunt. Of course, you could ask, that the reached up worthy, what it is possible to hunt in greenbelt Zugló. Much onto everything. We begin it with the cats counting as a little bit commerce one possibly, since from them only in my direct neighbour (that is on a Bolhás colleague's possession) at least 10 pieces scratches along. The cat is not a clever animal, they have not learnt since a March that I spend the big part of my days in the garden since then, and I chase them with pleasure. He may be that the party is enjoyed otherwise!
The other big plunder group are the birds. Doves, turtle-doves, sparrows, magpies, and mainly in winter the pelisse crows. Who did not do it yet tries it, what delight to stalk, kúszva-mászva to approach a team fowl. He is a fowl! The essence of the problem is a back here. The person who has a wing can fly generally. He is not for me. Moral: I am left in the lurch always although he is my kind for his mild characteristics his carrier this not too big tragedy like that. I believe it would be the saddest, if I would catch somebody accidental once. But this danger is not threatening very much, with a word in the future peaceful sport I may follow the hunting, not making harm in Zugló diverse fauna.

0 megjegyzés: